Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering bepaald?

Bij het vergelijken van de autoverzekering kunnen de premies onderling flink verschillen. De premie is namelijk van veel factoren afhankelijk. Hoe wordt de premie bepaald?

De premie van een autoverzekering is van verschillende factoren afhankelijk. Bij het berekenen van de premie schat de verzekeraar het risico op schade in. Dat kan schade zijn die je zelf veroorzaakt, maar ook schade die door anderen wordt veroorzaakt. Daarbij geldt over het algemeen: hoe hoger het risico, hoe hoger de premie. De premie wordt voor een groot deel bepaald aan de hand van de volgende punten:

 • Soort dekking (WA, WA-plus, Allrisk)
 • Leeftijd van de bestuurder (Ervaren of onervaren)
 • Leeftijd van de auto
 • Het gewicht van de auto
 • De catalogus of dagwaarde van de auto
 • De beveiligingsklasse van de auto
 • Aanwezigheid van accessoires in de auto
 • Aantal kilometers
 • Aantal schadevrije jaren
 • Woonplaats (Randstad of minder stedelijke gebieden)

Daarmee wordt voornamelijk de basispremie bepaald. Maar dan zijn we er nog niet. Vervolgens gaat er van die basispremie een korting af (bonus), of komt er een toeslag bij (malus). Hoe hoog die is, hangt af van het aantal schadevrije jaren. Wie heel lang auto gereden heeft zonder schade, heeft veel schadevrije jaren. Dat levert een hoge korting op.

Op basis van de schadevrije jaren krijg je bij een nieuwe autoverzekering een plekje op de zogeheten 'bonus-malus-ladder'. We hebben het dan over 'treden'. Een jaar later krijg je er een trede bij, dan groeit de korting. Dat gaat zo door tot de maximale korting bereikt is.

Claim je een schade, dan ga je een aantal treden naar beneden op de bonus-malus ladder. Ze zeggen dan dat je 'terugvalt'. Hoeveel treden dat zijn verschilt per verzekeraar. Heb je twee keer in een jaar schade, dan is de terugval nog veel groter. De terugval zorgt voor een lagere korting: door de schade ga je meer premie betalen. Bij kleinere schades kan het daarom zinvol zijn om de schade zelf te betalen in plaats van deze te claimen bij de verzekering. Dat is aan de orde als het bedrag dat je door de schade méér moet gaan betalen aan premie groter is dan het schadebedrag.

De dekking van de autoverzekering verklaart ook de grote verschillen in premie. Bij WA-autoverzekering ben je bijvoorbeeld alleen verzekerd tegen schade die je veroorzaakt aan anderen. Terwijl bij de beperkt casco verzekering ook schade vergoed wordt door diefstal, inbraak en extreme weersomstandigheden. De allrisk autoverzekering vergoed ook schade die je zelf hebt veroorzaakt. Deze drie verschillende dekkingen vergoeden verschillende risico's, op basis van deze risico's berekend de verzekeraar de premie. Je betaalt dus meer premie wanneer je meer soorten schade vergoed wilt hebben.

Naast de verschillende dekkingen zorgen ook aanvullende verzekeringen voor een hogere premie. Bij de autoverzekering kun je aanvullend de volgende verzekeringen afsluiten:

 • Ongevallen-inzittendenverzekering: deze aanvullende verzekering zorgt ervoor dat je een vast bedrag uitgekeerd krijgt bij invaliditeit of overlijden.
 • Schade-inzittendenverzekering: deze extra dekking vergoed letselschade of zaakschade na een ongeval.
 • Verhaalsrechtsbijstandverzekering: je krijgt juridische hulp om letselschade of autoschade te verhalen.
 • Rechtsbijstandverzekering: de rechtsbijstandverzekering zorgt voor deskundige rechtshulp bij conflicten met andere partijen over jouw auto.
 • No-claimbeschermer: met een no-claimbeschermer kun je één keer per jaar een schade claimen zonder dat je premie omhoog gaat.

Ook de aanvullende verzekeringen bij de autoverzekering kunnen dus voor verschillen in premie zorgen. Bij het vergelijken van autoverzekeringen is het belangrijk om naast de premie ook de polisvoorwaarden te bekijken. Verzekeraars vergoeden namelijk niet altijd exact dezelfde schades of hebben uitzonderingen.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot premie beantwoord in april 2013. Laatst gewijzigd op 26 mei 2015.