'Autoverzekeraars in negatieve spiraal'

Volgens DNB zijn de slechte resultaten van autoverzekeraars niet te wijten aan de toenemende schadelast, maar doordat verzekeraars vaak niet-kostendekkende premies aanbieden in de hoop meer marktaandeel te veroveren. De toezichthouders is dan ook niet mals met zijn oordeel en noemt de huidige situatie ongewenst.
Volgens DNB zijn de toenemende verliezen van autoverzekeraars hun eigen schuld

Volgens DNB zijn de toenemende verliezen van autoverzekeraars hun eigen schuld

Dat autoverzekeraars nu in een negatieve spiraal zitten, hebben zij volgens DNB vooral aan zichzelf te danken. Volgens de toezichthouder zouden verzekeraars te vaak niet-kostendekkende premies aanbieden om marktaandeel te kunnen veroveren. Naar aanleiding van de oplopende verliezen op de WA-portefeuilles motorrijtuigen heeft DNB kwantitatieve en kwalitatieve informatie opgevraagd bij verzekeraars. Daarnaast wil de toezichthouder in gesprek met het Verbond van Verzekeraars en ook individueel met de verzekeraars. Volgens DNB is de huidige situatie ongewenst en moeten verzekeraars wil een gezond bedrijfsmodel neerzetten.

Niet-kostendekkende premies
De gestegen schadelast is volgens de toezichthouder niet het gevolg van onvoorzien ontwikkelingen. Het oordeel van DNB is niet mals en verzekeraars zouden dan ook de hand in eigen boezem moeten steken: “Verzekeraars hadden op de marktontwikkelingen kunnen inspelen in hun prijsstelling en/of het acceptatiebeleid. De markt is echter verzadigd en kent een zware prijsconcurrentie. Consumenten laten zich bij de keuze voor een verzekering met name leiden door de prijs, mede op basis van vergelijkingssites. In deze situatie vragen verzekeraars vaak niet-kostendekkende premies om marktaandeel te veroveren”, aldus de toezichthouder. De mark zou daarnaast verzadigd zijn en onder zware prijsconcurrentie staan.

Autoverzekeraars in negatieve spiraal

Verliezen volmachten
Verzekeraars konden in het verleden nog de verliezen op motor WA compenseren met winsten op motor casco, maar dat is in 2014 ook de meeste niet gelukt. Uit cijfers van DNB zou blijken dat de resultaten in het volmachtkanaal over de jaren 2009 tot 2013 aanzienlijk minder waren dan in het niet-volmachtkanaal. Beide kanalen zouden nu zijn verslechterd tot op hetzelfde niveau. De toezichthouder wil dan ook ingrijpen.

Gepubliceerd op 25 februari 2016 om 11:41 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 29 juni 2016 om 10:18 uur.