Belgische verzekeringssector vraagt aandacht voor de aansprakelijkheidsverzekering

De Belgische verzekeringssector heeft samen met de consumentenorganisatie Oivo een brochure ontwikkeld om de Belgen te wijzen op het belang van een aansprakelijkheidsverzekering. Voor een relatief laag bedrag kan een groot risico worden afgedekt.
Aandacht voor aansprakelijkheidsverzekering in België

Aandacht voor aansprakelijkheidsverzekering in België

Met de slogan “Rust voor een prikje” willen ze de aandacht vestigen op het belang van een zogenaamde "verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven". In Nederland wordt deze verzekering aangeboden onder de naam aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Deze verzekering dekt schade die door toedoen van de verzekerde wordt aangericht aan een ander.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan schades door onoplettendheid, onzorgvuldigheid of opzettelijk aangerichte schade door kinderen. Het belang van deze verzekering blijkt vooral bij ongelukken waarbij er zware letselschade ontstaat. Als de tegenpartij arbeidsongeschikt raakt kan de schadelast eenvoudig in de honderdduizenden euro’s lopen of zelfs boven de één miljoen euro uit komen.

Naar schatting heeft 85% van de Belgische gezinnen deze verzekering lopen. Door de aandacht te vestigen op het belang van deze verzekering hoopt de Belgische verzekeringssector meer particulieren aan te zetten om deze verzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering één van de belangrijkste verzekeringen

Ook in Nederland wordt het belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) onderschat. Voor een paar euro in de maand kan deze verzekering worden afgesloten voor een gezin. Ieder gezinslid is verzekerd op deze polis. Ook logees, de eigen woning en huisdieren zijn meeverzekerd op de polis. Een belangrijke uitsluiting is de aansprakelijkheid door motorrijtuigen. De toegevoegde waarde van deze verzekering blijkt uit onderstaand voorbeeld.

U fietst over staat en door een onoplettendheid komt u ten val en raakt hierbij een voetganger. De aansprakelijkheid ligt in dit geval duidelijk bij u als fietser. Door het ongeval raakt de voetganger arbeidsongeschikt en kan hierdoor niet meer werken. De schade kan verhaald worden op de veroorzaker van het ongeval. Als de fietser een AVP heeft afgesloten, kan de schade betaald worden vanuit deze verzekering. Als u in dit geval geen aansprakelijkheidsverzekering had afgesloten, draait u zelf voor de kosten op. Levenslang kan een dergelijke schadeclaim u blijven achtervolgen.

Beperk risico’s voor €6 per maand voor het gehele gezin

Het aansprakelijkheidsrisico voor een gezin kan voor een gering bedrag van €6 per maand worden afgedicht. Dit is een gering bedrag als u het afzet tegen het verzekerd belang en de omvang van het risico. Het verzekerd bedrag bedraagt maximaal €1.250.000 per gebeurtenis. Een alleenstaande kan al een AVP afsluiten vanaf €3,50 per maand.

Een aansprakelijkheidsschade van enige omvang zal een gemiddelde consument niet uit eigen portemonnee kunnen betalen. Om deze reden is de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (=WA autoverzekering) verplicht gesteld. Het belang van de AVP is zo groot dat een verplichting om deze verzekering af te sluiten niet zou misstaan.

Gepubliceerd op 6 februari 2014 om 8:28 uur in de categorie aansprakelijkheidsverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:19 uur.