Centraal Planbureau verwacht stijging premie zorgverzekering in 2015

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht op basis van berekeningen dat er voor 2015 sprake zal zijn van een stijging van de premie van de zorgverzekering. Het CDA wil nu dat het kabinet daar alvast duidelijkheid over geeft.
CPB voorziet stijging van 144 euro voor zorgpremie 2015

CPB voorziet stijging van 144 euro voor zorgpremie 2015

Het CPB heeft deze week berekeningen naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat er sprake zal zijn van een stijging van de nominale premie van de zorgverzekering voor 2015.

Op basis van de berekeningen die door het CPB zijn uitgevoerd, wordt er een stijging van de nominale zorgpremie verwacht van 144 euro. De premie stijgt in 2015 dan op jaarbasis gemiddeld van 1101 euro naar een bedrag van 1245 euro.

Nominale premie zorgverzekering

Met de nominale premie van de zorgverzekering wordt het bedrag bedoeld dat door de Nederlanders aan zorgverzekeraars moet worden betaald. De verzekeraars hoeven zelf pas uiterlijk op 19 november 2014 de premies voor het jaar 2015 bekend te maken, maar nu is er door het CPB alvast een verwachte berekening van de premiestijging gemaakt.

ABWZ-zorg

Op basis van de berekeningen van het CPB bestaat bij het CDA het vermoeden dat de stijging van de nominale premie met name aan de wijzigingen ten aanzien van de AWBZ is te wijten. De zorg zal vanuit de AWBZ niet meer door het Rijk worden uitgevoerd, maar overgedragen worden naar de zorgverzekeraars. Het vermoeden van het CDA blijkt uit de vragen die de partij aan de minister van Financiën en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid hebben gesteld.

De staatsecretaris van Volksgezondheid liet in het begin van deze maand nog aan de Kamer weten dat er ten aanzien van de premiestijging nog veel onzekerheden zijn. Volgens de staatssecretaris is de onzekerheid te wijten door de stijging van de kosten in de zorg die tot een reguliere stijging van de premie van de zorgverzekering leiden.

Aanvullende rijksbijdrage

De staatsecretaris liet verder weten dat de premie tot maximaal 20 euro zal stijgen met betrekking tot de overheveling van de AWBZ-zorg naar de zorgverzekeraars. Het bedrag van 20 euro staat weer niet gelijk aan het bedrag van 50 euro dat eerder werd berekend doordat er een aanvullende rijksbijdrage verstrekt zal worden.

Volgens de verwachtingen van het CPB zal er in dat geval een stijging van 124 euro aan premie zijn die aan de reguliere stijging geweten kan worden. Het bedrag van 20 euro en 124 euro maakt samen een premiestijging van 144 euro op jaarbasis, zoals het CPB heeft berekend.

Het CDA volgt deze redenering echter niet helemaal, want het gaat namelijk om een groot bedrag dat naar zorgverzekeraars overgeheveld wordt. Het CDA wil overigens ook nog van de staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid weten tot welk niveau de lagere inkomensgroepen via de zorgtoeslag gecompenseerd worden.

Overigens heeft minister Edith Schippers laten weten het te voorbarig te vinden om op dit moment al een berekening te maken voor de zorgpremie voor 2015. De hoogte van de premie is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder van de winst van de zorgverzekeraars.

Gepubliceerd op 20 maart 2014 om 14:34 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:23 uur.