Consumenten met zorgverzekering dupe van conflict huisarts en verzekeraar

Er is een conflict tussen vijfhonderd huisartsen en de zorgverzekeraar VGZ over het contract voor 2015. Het conflict kan voor 1,1 miljoen huisarts-patiënten gevolgen hebben met betrekking tot het eigen risico.
1,1 miljoen verzekerden met zorgverzekering mogelijk dupe conflict huisarts en VGZ

1,1 miljoen verzekerden met zorgverzekering mogelijk dupe conflict huisarts en VGZ

VGZ heeft als zorgverzekeraar een conflict met meer dan vijfhonderd huisartsen over het contract voor dit jaar. De gevolgen die hieruit voortvloeien, raken niet alleen de consumenten met een zorgverzekering bij het VGZ, maar ook andere verzekerden die te maken hebben met een niet-gecontracteerde huisarts. Het conflict draait om de hoogte van de tarieven, waarover een discussie gaande is tussen huisartsen en VGZ.

Niet-gecontracteerde huisarts

Met een niet-gecontracteerde huisarts wordt een huisarts bedoeld, waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt. Door het conflict tussen VGZ en ruim vijfhonderd huisartsen is er op dit moment sprake van op grote schaal niet-gecontracteerde huisartsen. Dat heeft voor een grote groep consumenten met een zorgverzekering tot gevolg dat er bij een beroep op de zorg bij de huisarts een onnodige verwijzing plaatsvindt naar het ziekenhuis.

Bij handelingen die een huisarts zelf kan verrichten, zal het bedrag van het eigen risico niet worden aangesproken. Indien een patiënt onnodig naar een ziekenhuis wordt verwezen, dan zal de behandeling daar wel van invloed zijn op het eigen risico. De patiënten kunnen op deze manier de dupe worden van het conflict tussen de ruim vijfhonderd huisartsen en zorgverzekeraar VGZ.

Consumentenbond

De Consumentenbond heeft naar aanleiding van het conflict opgeroepen om het conflict in elk geval niet over de hoofden van verzekerden uit te vechten. Dat wordt onacceptabel geacht. Bovendien is er nu sprake van onduidelijkheid, want als op de website van een zorgverzekeraar staat vermeld dat er contracten zijn afgesloten met zorgverleners, zoals huisartsen, dan mag de verzekerde daar ook van uitgaan.

De verzekerde hoeft dan niet stil te staan bij de mogelijkheid dat er met betrekking tot bepaalde onderdelen nog geen afspraken zijn gemaakt. Er is door de Consumentenbond een schrijven uitgegaan in de richting van VGZ en Zorgverzekeraars Nederland om in elk geval de eventuele onnodige kosten op het gebied van eigen risico van patiënten bij bijzondere verrichtingen niet in rekening te laten brengen bij de verzekerde.

Bijzondere verrichtingen

Bij bijzondere verrichtingen die door een huisarts uitgevoerd kunnen worden, is er bijvoorbeeld sprake van een kleine chirurgische ingreep of van het plaatsen van een spiraaltje. Als de huisarts deze verrichtingen uitvoert, hoeft er geen bedrag van het eigen risico betaald te worden door de verzekerde, maar dat is wel het geval als deze verricht worden in een ziekenhuis. Indien consumenten willen weten of er sprake is van een contract tussen de eigen huisarts en de zorgverzekeraar wordt aangeraden om dit bij de huisarts zelf na te vragen. De Consumentenbond laat namelijk weten dat de informatie op de website van zorgverzekeraars op dit gebied niet altijd even betrouwbaar of actueel is.

Dat er totaal 1,1 miljoen patiënten de dupe kunnen worden van het conflict komt onder meer doordat VGZ als preferente verzekeraar in een bepaalde regio optreedt in de onderhandelingen met huisartsen. Andere zorgverzekeraars in de regio volgen de overeenkomsten die het VGZ afsluit en zolang er een conflict is met vijfhonderd huisartsen raakt de discussie dan ook consumenten met een zorgverzekeraar bij een van de andere zorgverzekeraars.

Gepubliceerd op 8 januari 2015 om 14:56 uur in de categorie zorgverzekering.