Wat dekt de verzekering bij stormschade?

Het KNMI waarschuwt in Nederland vandaag voor gevaarlijk weer. In het hele land komen zware windstoten voor. Die kunnen niet alleen in het verkeer voor schadesituaties zorgen, maar ook aan woningen. Wat dekt de verzekering bij stormschade?
Stormschade in Nederland door zware windstoten tot 110 km per uur

Stormschade in Nederland door zware windstoten tot 110 km per uur

Er kan in het hele land stormschade optreden met windstoten in het binnenland van 75 tot 90 kilometer per uur en aan de kust zelfs oplopend tot 100 kilometer per uur. Voor de provincies Groningen en Friesland is door het KNMI code oranje afgegeven en voor de rest van het land code geel. Code oranje houdt in dat er sprake is van extreem weer en code geel betekent dat er sprake is van gevaarlijk weer.

Stormschade woning

Stormschade kan zich voordoen aan auto’s, zoals vandaag al is gebleken, waarbij er door de zware wind vrachtwagens zijn gekanteld. Door de krachtige windstoten kan er echter ook schade ontstaan aan woningen. Bijvoorbeeld als er dakpannen van het dak af worden getild of als er een boom geveld wordt door de wind en vervolgens op een woning terechtkomt.

Indien er zich stormschade voordoet aan woningen, dan kan de schade worden vergoed op basis van de opstalverzekering. Er wordt door de verzekeraars alleen een bedrag uitgekeerd indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet er bij schade door wind bijvoorbeeld sprake zijn van windkracht 7 of meer die door het KNMI is vastgesteld.

De opstalverzekering biedt dekking in het geval er dakpannen van de woning waaien door de storm. Mocht er een boom in de tuin terechtkomen, dan wordt de schade aan de tuin zelf niet vergoed. Als een boom tegen het huis aankomt en daardoor schade veroorzaakt, dan is er wel sprake van een dekking voor stormschade.

Stormschade auto

Stormschade aan de auto kan ontstaan bij deelname aan het verkeer door bijvoorbeeld van de weg af te raken. Het is ook mogelijk dat een stilstaande auto voor het huis getroffen wordt door schade als er een boom op terechtkomt of als er rondvliegende dakpannen op vallen. In dat geval geldt dat er bij de verzekeraar een beroep gedaan kan worden op de autoverzekering indien er sprake is van een beperkt casco dekking of een allrisk autoverzekering. Stormschade aan de eigen auto, waarvoor alleen een WA autoverzekering is afgesloten, komt niet voor een vergoeding in aanmerking.

Er kan sprake zijn van een eigen risico bij schade die veroorzaakt is door de storm. Dat is echter per verzekeraar verschillend. Gemiddeld genomen bedraagt het bedrag aan eigen risico tussen 250 euro en 500 euro.

Consumenten die als gevolg van de storm van vandaag of in de toekomst te maken krijgen met schade wordt aangeraden om direct contact op te nemen met de verzekeraar. Indien er sprake is van grote financiële schade, dan zal de verzekeraar doorgaans een expert langs laten komen die de schade in kaart brengt. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden even door te nemen om op de hoogte te zijn van de dekking, eigen risico en wat te doen bij schade. Het is ook aan te raden om foto’s te nemen van de schadesituatie.


Update 1-4-2015:

Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels een eerste schatting gedaan van de schade. De 'Lentestorm' van gister heeft naar schatting voor circa 10 miljoen euro schade aangericht aan opstal en inboedel van particulieren en bedrijven. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars. De meeste meldingen gaan over omgevallen bomen, weggewaaide dakpannen en rondvliegende takken/puin en waterschade.

Volgens de verzekeraars zijn er relatief veel meldingen van schade uit Noord-Nederland. Ook in de kustregio's en in het midden van het land is er flink wat schade gemeld. Afgelopen zondag en maandag waaide het ook al erg hard, toen werd voor zo'n 4 miljoen euro schade aangericht. Het Verbond noemt het opvallend dat er zo vroeg in het jaar een "miljoenenstorm" is. Die zijn volgens de belangenvereniging vaker in de herfst.

Gepubliceerd op 31 maart 2015 om 11:47 uur.