DSW verhoogt premie zorgverzekering in 2016

Zorgverzekeraar DSW heeft bekendgemaakt dat de premie van de zorgverzekering in 2016 verhoogt wordt. De maandelijkse premie wordt met 3,75 euro verhoogd en op jaarbasis komt dat neer op een bedrag van 45 euro.
DSW maakt premie zorgverzekering 2016 als eerste bekend

DSW maakt premie zorgverzekering 2016 als eerste bekend

Het is inmiddels een traditie geworden dat zorgverzekeraar DWS als eerste de premie van de zorgverzekering voor het volgende jaar bekendmaakt. Dat is ook dit jaar weer het geval, want de bekendmaking heeft plaatsgevonden. De maandelijkse premie valt met ingang van 2016 3,75 euro per maand hoger uit. Op jaarbasis is dat een stijging van 45 euro en de maandelijkse premie voor de zorgverzekering van DSW in 2016 komt dan uit op 98,75 euro per maand.

Het is de verwachting dat ook andere zorgverzekeraars de zorgpremie volgend jaar zullen verhogen en dat de gemiddelde verhoging daarbij uitkomt op een bedrag dat tussen 5 euro en 10 euro per maand is gelegen. Overigens is het voor eerst sinds twee jaar dat zorgverzekeraar DSW de premie verhoogt.

Hogere zorgpremie

DSW heeft een verklaring voor de stijging van de zorgpremie. De vergrijzing van de samenleving in combinatie met nieuwe dure medicijnen en nieuwe behandelingen worden namelijk als oorzaken genoemd. Daar komt nog bij dat de kosten van de wijkverpleging ook voor rekening van de zorgverzekeraars komen.

Overigens is de stijging van 3,75 euro per maand wel lager dan de verwachtingen die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ogen had. Onlangs kwam uit de Miljoenennota namelijk naar voren dat de gemiddelde jaarpremie in 2016 op een bedrag van 1243 euro zou uitkomen.

De jaarpremie van de basisverzekering van DSW komt echter uit op een bedrag van 1185 euro. Nu is DSW wel een van de goedkopere zorgverzekeraars, zodat de kans bestaat dat de premies van andere verzekeraars wel in de buurt komen van de verwachtingen van het ministerie.

Stijging eigen risico

De premie van de zorgverzekering stijgt met ingang van volgend jaar, maar dat geldt ook voor het bedrag van het verplichte eigen risico. In 2015 is er nog sprake van een bedrag aan eigen risico van 375 euro. Dat bedrag wordt met ingang van 1 januari 2016 echter verhoogd naar 385 euro.

Naast het verlichte eigen risicobedrag krijgen verzekerden de keuze om vrijwillig voor een hoger bedrag te kiezen. Dat heeft als voordeel dat de maandelijkse zorgpremie lager kan uitvallen. Er dient dan wel geld achter de hand te zijn om het hoger bedrag aan vrijwillig eigen risico ook te kunnen voldoen als er aanspraak wordt gemaakt op medische zorg, waarop het eigen risicobedrag van toepassing is.

Verzekeraars zijn verplicht om uiterlijk 19 november de premie van de basisverzekering voor het nieuwe jaar bekend te maken. Verzekerden die van plan zijn om over te stappen of zo goedkoop mogelijk uit willen zijn, wordt aangeraden om tijdig te beginnen met het maken van een vergelijking. Dat kan onder meer door het nieuws over de aankondiging van de nieuwe zorgpremies in 2016 door verzekeraars in de gaten te blijven houden.

Gepubliceerd op 23 september 2015 om 12:41 uur in de categorie zorgverzekering.