‘Eigen risico zorgverzekering op de schop’

Het eigen risico voor de zorgverzekering moet volgens SP-kamerlid Henk van Gerven op de schop. Volgens het SP-kamerlid moet het eigen risico in de zorg zo snel mogelijk worden gehalveerd en uiteindelijk helemaal worden afgeschaft.
Het CDA en SP pleitten voor het aanpassen van het eigen risico in de zorg

Het CDA en SP pleitten voor het aanpassen van het eigen risico in de zorg

Steeds meer Nederlanders hebben problemen met het betalen van de zorgkosten, terwijl zorgverzekeraars enorme winsten boeken. Daarnaast hebben zorgverzekeraars in de afgelopen jaren ruim 9 miljard euro aan reserves opgebouwd. De SP pleit er nu voor dat deze reserves gebruikt worden om het eigen risico voor de zorgverzekering te halveren. Ook het CDA wil dat het eigen risico in de zorg op de schop gaat. Het CDA wil een eigen risico invoeren van 75 euro per patiënt per behandeling, tot maximaal 375 euro per jaar. Beide Tweede Kamerfracties pleitten hiervoor tijdens het Kamerdebat over de begroting 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Medisch noodzakelijke zorg

Eerder bleek nog, uit onderzoek naar zorgmijding van het ministerie VWS, dat het percentage patiënten dat wel eens een verwijzing naar een specialist door de huisarts niet heeft opgevolgd, is gestegen. CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot onderstreept deze tendens tijdens het Kamerdebat: ‘Steeds meer mensen gaan vanwege de kosten niet naar het ziekenhuis als ze worden doorverwezen door de huisarts. Het eigen risico is uitgegroeid van een rem op onnodig zorggebruik tot een rem op medisch noodzakelijke zorg.’ De SP gaat nog een stap verder en pleit uiteindelijk voor afschaffing van het gehele eigen risico.

“Meer dan een miljoen mensen hebben problemen met het betalen van de zorgkosten. Tegelijkertijd maken de zorgverzekeraars enorme winsten en hebben ze miljarden op de plank liggen. Dat geld moet gebruikt worden om de kosten voor de patiënt te verlagen”, aldus SP-kamerlid Van Gerven.

Eerder publiceerde de SP het plan ‘De zorg is van ons’. In dit plan pleitten zij voor het afschaffen van de zorgverzekeraars, het invoeren van een publieke basisverzekering, het afschaffen van het eigen risico, een gemeentelijk basispakket dat het recht op (thuis)zorg garandeert en een inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens de SP zouden hierdoor zeven van de tien gezinnen er op vooruit gaan.

Eigen risico zorgverzekering afschaffen

Volgens PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester kijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij haar toezicht alleen naar het proces, of zorgverzekeraars wel op tijd hun inkoopbeleid openbaar maken, maar niet naar de inhoud van het inkoopbeleid zelf, zo schrijft het FD. Volgens Bouwmeester constateert de NZa dat zorgverzekeraars vooral op prijs inkopen en niet op kwaliteit van de zorg, maar grijpt de zorgautoriteit hier vervolgens niet op in.

Stijging eigen risico

Het verplicht eigen risico is afgelopen jaren al flink gestegen. In 2009 lag het eigen risico namelijk nog op 155 euro en dit jaar al op 375 euro. Volgend jaar stijgt dit bedrag zelfs naar 385 euro. Nederlanders zouden volgens eerder onderzoek echter niet minder naar de huisarts gaan vanwege het hogere eigen risico. Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) en minister Edith Schippers (VVD) reageren vandaag tijdens het Kamerdebat over de begroting van 2016.

Gepubliceerd op 5 november 2015 om 14:56 uur in de categorie zorgverzekering.