Einde autoverzekering bij indienen van te veel schadeclaims

Een autoverzekering dient om schade te vergoeden aan derden of aan de eigen auto bij een cascopolis. Als er echter te vaak een schadeclaim wordt ingediend, dan kan dat leiden tot het einde van de autoverzekering.
Te vaak schade claimen kan leiden tot opzeggen van de autoverzekering

Te vaak schade claimen kan leiden tot opzeggen van de autoverzekering

De geschillencommissie heeft onlangs een uitspraak gedaan die een bindend karakter heeft. De uitspraak heeft betrekking op het kwijtraken van de autoverzekering als daar te vaak een beroep op wordt gedaan. De geschillencommissie heeft de verzekeraar in kwestie die de polis heeft beëindigd in het gelijkgesteld.

Zeven keer beroep op autoverzekering

De zaak had betrekking op een verzekerde die in een periode van een paar jaar maar liefst zeven keer een claim had ingediend op de autoverzekering. De polis bestond uit een WA autoverzekering en een cascodekking. De eerste vier keer dat er een beroep werd gedaan op de autoverzekering lag de schuld bij een derde partij. De volgende twee claims hadden betrekking op glasschade en bij de zevende keer dat er een claim werd ingediend trof de verzekerde blaam bij het ontstaan van de schade.

De verzekeraar liet de verzekerde na de zevende schadeclaim weten dat er te vaak een melding werd ingediend om schade vergoed te krijgen. Indien er nog een keer een claim zou worden ingediend, zou de autoverzekering door de verzekeraar worden beëindigd.

Einde autoverzekering

De verzekerde was op de hoogte gebracht van het voornemen dat de verzekeraar de polis zou beëindigen bij de volgende melding van schade. Ongeveer een jaar later nadat de verzekeraar de mededeling had gedaan, werd er weer door de verzekerde schade gemeld die door eigen toedoen was ontstaan. De verzekeraar besloot daarop de polis te beëindigen en hield daarbij rekening met de geldende opzegtermijn. Net voor het einde van de opzegtermijn werd er nog een keer een claim ingediend door de verzekerde. Deze schade was niet door toedoen van de verzekerde ontstaan, maar veroorzaakt door een andere partij.

De verzekerde was het niet eens met het besluit van de verzekeraar om de autoverzekering te beëindigen doordat er slechts twee keer sprake was van een schuldschade. De andere keren dat er schade was ontstaan, is buiten de schuld van verzekerde geweest. Deze schades hadden volgens de verzekerde door de verzekeraar bij de andere partij geclaimd kunnen worden. De verzekerde ondervond bovendien nadeel doordat er geen nieuwe autoverzekering kon worden afgesloten in verband met de registratie en opzegging.

Terechte opzegging

De verzekeraar heeft in het verweer een beroep gedaan op het gegeven dat er naar de klant een waarschuwing is uitgegaan. Bovendien was het op basis van de voorwaarden in de polis toegestaan om de autoverzekering op te zeggen. Het is namelijk een gegrond reden om op te zeggen indien er zich een hoog aantal schades voordoet. De geschillencommissie heeft zich kunnen vinden in de argumenten van de verzekeraar en heeft geoordeeld dat de autoverzekering gerechtvaardigd opgezegd kon worden. De verzekeraar werd dan ook door de geschillencommissie in het gelijk gesteld en de verzekerde heeft de ingediende zaak dan ook verloren.

Gepubliceerd op 8 juli 2014 om 9:53 uur in de categorie autoverzekering.