AFM constateert geen structurele problemen bij contra-expertise woonverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkenning gedaan naar de vermeende problematiek rondom de inzet van contra-expertise bij inboedel- en opstalverzekeringen. De signalen, uit onder meer de media, hadden betrekking op de vergoeding en kosten van contra-experts door verzekeraars en de mogelijk onredelijke declaraties van contra-experts.
De AFM spreekt van incidenten rondom contra-expertise bij woonhuisverzekeringen

De AFM spreekt van incidenten rondom contra-expertise bij woonhuisverzekeringen

Het doel van de verkenning door de AFM was om de achtergrond van de signalen te onderzoeken en daarbij te beoordelen welke rol zij zouden kunnen spelen bij het eventueel oplossen van het probleem. De toezichthouder heeft echter niet kunnen constateren dat er sprake is van een structureel probleem. Wel is er bij hen het beeld ontstaan dat er sprake is van incidenten aan beide kanten melden zij op de website.

Incidenten
Met deze incidenten doelt de AFM bijvoorbeeld op voorvallen als gedupeerden die al tijdens een brand worden aangeklampt door contra-experts. Deze contra-experts bieden direct hun diensten aan en laten de verzekerde een contract ondertekenen zonder dat deze bewust is van waar de verzekerde mee instemt. Aan de kant van de verzekeraars ziet de AFM dat het voornamelijk schort aan de kwaliteit van informatieverstrekking over de rechten van de consument met betrekking tot het inschakelen van contra-expertise eb de informatieverstrekking over de kosten en vergoedingen van contra-expertise.

Oplossing
Doordat de beroepsgroep van contra-experts niet onder het AFM toezicht vallen, kan het AFM naar eigen zeggen geen directe actie ondernemen. De toezichthouder roept op om te zoeken naar maatregelen om alle incidenten te voorkomen. Verder hebben zij aan de verzekeraars die wel onder AFM toezicht vallen gevraagd om duidelijk, transparant en proactief te blijven communiceren omtrent contra-expertise. 

Gepubliceerd op 24 oktober 2016 om 9:38 uur.