Gigantische verschillen in premies autoverzekeringen

De premies van autoverzekeringen met een gelijke dekking kennen gigantische verschillen. Het verschil tussen de goedkoopste WA polis en de duurste loopt op tot meer dan vierhonderd procent.
Premies autoverzekeringen verschillen enorm

Premies autoverzekeringen verschillen enorm

Automobilisten in Nederland kunnen zich flink veel geld besparen als er eens goed naar de autoverzekering wordt gekeken. De verschillen tussen de premies van autoverzekeringen blijken namelijk gigantisch groot te zijn. Zelfs zo groot dat de hoogste premie van bijvoorbeeld een WA autoverzekering vier keer zo duur uitvalt in vergelijking met de laagste premie.

Grote verschillen in premie bij jongeren

Als er gekeken wordt naar de goedkoopste en duurste autoverzekering, dan blijkt volgens een onderzoek van een vergelijkingssite dat jongeren met de grootste verschillen te maken hebben.

De groep automobilisten met een leeftijd tussen 18 jaar en 24 jaar kunnen in dat opzicht dan ook het meeste geld besparen. Uit het onderzoek dat gebaseerd is op vergelijkingsopdrachten in de maand januari is gebleken dat het gemiddelde verschil voor de groep jongeren uitkomt op 425 procent.

Het gemiddelde premieverschil van alle automobilisten komt uit op 341 procent. Het loont dus zeker om eens naar de eigen autoverzekering te kijken en een vergelijking te maken bij andere verzekeraars. Het kost weinig moeite, maar kan wel een flinke maandelijkse besparing in de portemonnee opleveren.

Hoogte van de verzekeringspremie

Bij het vaststellen van de hoogte van de verzekeringspremie houdt de verzekeraar rekening met een aantal gegevens. Zo speelt de geboortedatum een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. Ook het postcodegebied is van belang bij het vaststellen van de verzekeringspremie.

Wie in een dorp op het platteland woont, wordt namelijk geacht minder risico te lopen op schade in het verkeer dan iemand in de Randstad woonachtig is. Verder speelt het aantal opgebouwde schadevrije jaren een rol bij het bepalen van de premie van de autoverzekering.

Verzekeraars hanteren een aantal factoren op basis waarvan de premie wordt berekend, maar dat neemt niet weg dat er zich grote verschillen voordoen in de hoogte van de uiteindelijke premie.

Voorbeeld premieverschil

Een man van 47 jaar is van plan om een WA autoverzekering af te sluiten voor een auto en voert online een berekening uit bij de verzekeraar Aon Direct en bij Ditzo. Daarbij wordt er rekening gehouden met veertien schadevrij gereden jaren. Uit de premieberekening komt voort dat Aon Direct een premie van 12,87 euro vaststelt en Ditzo een premie van 41,33 euro zal rekenen. Het premieverschil komt in dit voorbeeld al uit op 28,46 euro per maand.

Een ander voorbeeld laat zien dat het verschil nog groter kan worden. Een man van 23 jaar wil zijn auto WA verzekeren en beschikt over vier schadevrije gereden jaren. De minimale premie die bij Avéro Achmea betaald moet worden, bedraagt 28,33 euro. Als er gekeken wordt naar de premie die Klaverblad Verzekeringen in rekening brengt, kan de man rekening houden met een premie van 179,55 euro. Het verschil bedraagt in dit voorbeeld maar liefst 151,22 euro, waarbij er sprake is van een gelijke dekking.

Gepubliceerd op 27 februari 2014 om 10:08 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 18 augustus 2014 om 12:08 uur.