Health check in basisverzekering: meten is weten

Verschillende gezondheidsorganisaties willen dat een health check in de basisverzekering komt. Eerder liet ook minister Schippers van Volksgezondheid weten dat health checks voor iedereen in Nederland toegankelijk moeten worden. Maar bieden verzekeraars deze mogelijkheid nog niet aan?
Verschillende gezondheidsorganisaties vinden het tijd voor een health check in de basisverzekering

Verschillende gezondheidsorganisaties vinden het tijd voor een health check in de basisverzekering

Bij veel verzekeraars ontbreekt het echter aan een preventiepakket. Slechts een enkele zorgverzekering heeft een uitgebreide dekking inclusief preventie. Verzekerden kunnen zich wel steeds vaker verzekeren voor een preventief medisch onderzoek door het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering. Echter, zou een health check, volgens J.B. Wesseling tegenover de Telegraaf, met een kleine aanpassing in de polis moeten kunnen worden opgenomen zonder dat daarbij de premie van de zorgverzekering omhoog gaat. Dit zou uiteindelijk veel effectiever zijn en veel schelen in de kosten van behandelingen. Het probleem is echter dat een health check nog niet is opgenomen in de basisverzekering.

Health check eenvoudiger

Eerder liet minister van Volksgezondheid Schippers tegenover de Tweede Kamer weten dat health checks voor iedereen toegankelijker moeten worden. Schippers heeft dan ook beloof in 2016 met verschillende gezondheidsorganisaties te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Dat betekent in ieder geval dat we volgend jaar nog geen health check in de basisverzekering hoeven te verwachten. Toch lijken steeds meer mensen een preventief medisch onderzoek te willen ondergaan en gaan daar nu voor naar het buitenland. Volgens Schippers moet het in Nederland net zo gemakkelijk worden een healh check te ondergaan.

Data-analyse en preventiezorg

Met elk jaar minimaal één lichamelijk onderzoek, gewichtscontrole, bloeddruk, longfunctieonderzoek, gezichtsscherpte, bloedonderzoek (glucose, cholesterol etc.) in de volksverzekering, zou volgens J.B. Wesseling een flink efficiencyslag kunnen worden behaald. In Amerika wil zorgverzekeraar Clover Health door een combinatie van data-analyse en preventiezorg de schadelast omlaag brengen. De zorgverzekeraar gebruikt technologie en data om uitgebreide patiëntprofielen te maken. Wie door Clover wordt geïdentificeerd als potentiële diabeet, krijgt voorlichting over het voorkomen van de ziekte. Daarnaast worden eventueel aanvullende test en onderzoek gedaan, zo valt te lezen in het FD.

Aanvullende verzekeringen vaak duur

Nederlanders kunnen een aanvullende zorgverzekering afsluiten om zich te verzekeren voor bijvoorbeeld één health check per kalenderjaar. Verzekeraars vergoeden dan wel (een deel van) preventief medische onderzoek. De verzekerde dient dan wel naar een gecontracteerd ziekenhuis of kliniek te gaan. Dat wil zeggen een ziekenhuis of kliniek waar jouw zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Vaak betaal je voor aanvullende verzekeringen voor preventief medisch onderzoek enkele tientallen euro’s meer per maand. Er komen steeds meer zorgverzekeringen bij die health checks (deels) vergoeden. In veel Europese landen zoals België, Frankrijk, Duitsland en Finland valt de health check onder het reguliere zorgsysteem.

Health check zelf betalen

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de kosten van een health check zelf te dragen. Bijvoorbeeld wanneer de jaarpremie van een aanvullende verzekering niet opweegt tegen de kosten van een health check. Er zijn diverse basis health checks die niet duur zijn en makkelijk zelf te betalen zijn. Let er wel op dat, wanneer je kies voor een health check, de kwaliteit in orde is. Dit kun je doen door andere beoordelingen te controleren en garantievoorwaarden te bekijken. Daarnaast kun je contact opnemen met de zorgverzekeraar om te kijken wat er wel en niet vergoed wordt.

Risico's

De artsenfederatie KNMG liet eerder weten het met de Gezondheidsraad eens te zijn dat de overheid mensen moet beschermen tegen de risico’s van voorspellende onderzoeken. Health checks, zoals total body scans en andere vormen van ongericht medische onderzoek, kunnen bij onverantwoord gebruik leiden tot onnodige ongerustheid, hoge zorgkosten en schade aan de gezondheid. Ook zou de toegang tot verzekeringen in gevaar kunnen komen, bijvoorbeeld wanneer een health check gegevens naar voren brengt die voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en levensverzekeraars reden zijn om een patiënt hooguit onder bepaalde voorwaarden te verzekeren.

Gepubliceerd op 23 december 2015 om 16:09 uur in de categorie zorgverzekering.