Jongeren claimen vaker op reisverzekering bij wintersport

In samenwerking met onderzoeksbureau Multiscope is er een onderzoek ANWB Reisverzekering uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat jongeren opvallend vaak vaker te maken hebben met schade of pech tijdens de wintersport.
Helft van de jongeren krijgt tijdens wintersport te maken met schade of pech

Helft van de jongeren krijgt tijdens wintersport te maken met schade of pech

Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat ongeveer de helft van de jongeren in de leeftijd tot 25 jaar die in de afgelopen vijf jaren op wintersport zijn gegaan te maken hebben gehad met schade of pech op vakantie. Dit percentage komt uit op 45 procent. Bij de oudere wintersporters die met schade of pech tijdens de wintersport te maken hebben gehad is er sprake van een percentage van 37 procent.

Schade en pech

De schade en pech waar bijna de helft van de jongeren tijdens de wintersportvakantie mee te maken kunnen krijgen, hebben op verschillende situaties betrekking. Bijvoorbeeld de situatie, waarin de wintersport gestaakt moet worden als gevolg van een val of indien er sprake is van een doktersbezoek of opname in het ziekenhuis. Ook schade aan de wintersportuitrusting komt veelvuldig voor net als diefstal of verlies van gadgets. Verder geldt dat een deel van de jongeren te maken krijgt met problemen die betrekking hebben op de reisorganisatie.

Extra kosten

Jongeren op wintersport lopen niet alleen meer risico op schade en pech, maar krijgen ook vaker te maken met extra kosten. De extra kosten komen onder meer voort door een beperkte dekking van de reisverzekering of door het niet verzekerd zijn voor bepaalde schade. Als er zich een situatie voordoet tijdens wintersport, waarbij jongeren ten val komen of spullen kwijtraken, dan blijkt dat 14,7 procent met extra kosten te maken krijgt als gevolg van het niet goed verzekerd zijn. Tegenover dat percentage geldt dat ongeveer 5,8 procent van de oudere wintersporters in dergelijke situaties niet goed is verzekerd.

Verzekeren bij wintersport

Een standaard reisverzekering is doorgaans niet afdoende om risico’s te dekken bij een wintersportvakantie. De wintersport brengt door de sportieve activiteiten nu eenmaal meer risico met zich mee dan een doorsnee strandvakantie. Bij vele reisverzekeringen geldt dat er voor de wintersportvakantie dan ook een aparte dekking moet worden afgesloten. Bovendien dienen geneeskundige kosten daarbij ook nog eens apart verzekerd te worden.

De wintersportdekking biedt onder meer een vergoeding bij schade als gevolg van diefstal van bijvoorbeeld de wintersportuitrusting. De dekking voor medische kosten biedt uitkomst als er bijvoorbeeld tijdens een afdaling een been gebroken wordt en de wintersporter naar een particulier ziekenhuis wordt vervoerd. Het is dan ook zeker aan te raden om voor de wintersportvakantie aanvangt de bestaande reisverzekering eens onder de loep te nemen om na te gaan of er wel sprake is van een goede dekking. Als dat niet het geval is, wordt aangeraden om alsnog voor een goede dekking te kiezen.

Eventueel kan van de mogelijkheid gebruik worden gemaakt om over te stappen naar een andere verzekeraar als daar betere voorwaarden worden geboden. Let dan in ieder geval op de dekking voor wintersport en geneeskundige kosten en vergelijk daarbij de verschillende premies bij meerdere verzekeraars.

Lees ook:

Gepubliceerd op 16 januari 2015 om 9:54 uur in de categorie reisverzekering.