‘Kennis van ouderen over zorgverzekering zorgwekkend’

Veel ouderen weten maar weinig over hun zorgverzekering. Er zijn dan ook veel misvattingen over vergoedingen en men denkt vaak wel goed te zitten bij de huidige verzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO onder 6.500 senioren.
Veel Nederlanders weten maar weinig over hun zorgverzekering

Veel Nederlanders weten maar weinig over hun zorgverzekering

De kennis van ouderen over zorgverzekeringen is ‘zorgwekkend’. Dat stelt de belangenorganisatie voor senioren, ANBO, naar aanleiding van hun onderzoek onder 6.500 senioren. De meerderheid van de senioren denkt bijvoorbeeld dat er niets verandert binnen de zorg als ze zelf niets wijzigen. Men denkt dat de vergoedingen van hun (aanvullende) zorgverzekering ieder jaar hetzelfde blijven. ANBO pleit er dan ook voor dat zorgverzekeraars de veranderingen duidelijker moeten communiceren. Zorgverzekeraars zouden naast bekendmaking van de premie, ook de verschillen met vorig jaar overzichtelijk op een rij moeten zetten. Op die manier kan iedere Nederlander een weloverwogen keuze maken.

Ouderen missen veranderingen

Uit het onderzoek blijkt tevens dat ruim 70 procent van de senioren denkt bij een ongewijzigde verzekering en bij dezelfde zorgverzekeraar, zij bij dezelfde artsen en zorgaanbieders terecht kunnen als het jaar daarvoor. Daarnaast denkt bijna 50 procent dat bij een ongewijzigde situatie dezelfde medicijnen vergoed worden en ook de hoogte van de vergoeding hetzelfde blijft. Omdat ouderen deze veranderingen missen, kunnen zij voor vervelende verrassingen komen te staan. Regionaal woordvoerder van ANBO, Manon Huisman, spreekt dan ook van een “heel zorgwekkende situatie”.

“Zeker omdat uit het onderzoek ook blijkt dat bijna 60 procent van de Noorderlingen senioren niet of slechts soms van tevoren kijkt of een behandeling vergoed wordt. Senioren moeten zich bewuster worden van het feit dat zorgverzekeraars elk jaar de spelregels voor deze zaken veranderen. Wie deze zaken niet checkt, kan voor heel vervelende verrassingen komen te staan, zoals bijbetalen voor medicijnen of (fysio)behandelingen", aldus Huisman.

Senioren zijn honkvast

Het overgrote deel van de senioren is honkvast als het gaat om de zorgverzekering. Ruim 60 procent is nog nooit van zorgverzekeraar veranderd. Daarnaast is ruim 70 procent al langer dan vijf jaar bij dezelfde zorgverzekeraar. “Dat is tevens een valkuil. Men denkt dat men goed zit, maar men vergeet dat elk jaar de polis en de voorwaarden veranderen”, zegt Huisman. ANBO is dan ook bang dat mensen de verschillen onderschatten en ineens met hoge ziekenhuisrekeningen komen te zitten.

Misverstanden bij meer Nederlanders

Niet alleen bij ouderen ontbreekt het aan kennis van de zorgverzekering. Over het algemeen scoort een grote meerderheid van de Nederlanders onvoldoende op zorgkennis. Uit onderzoek van Pricewise blijkt dat van de ruim 1.000 Nederlanders die dertig vragen over hun zorgverzekering kregen voorgelegd, slechts gemiddeld een 5.3 wordt gescoord. Ook weet maar liefst 44 procent van de ondervraagden niet wat voor soort basisverzekering men heeft: een restitutie-, natura- of een budgetpolis. Drie van de vier Nederlanders weet daarnaast niet wat een budgetpolis inhoudt.

Gepubliceerd op 8 december 2015 om 10:52 uur in de categorie zorgverzekering.