Massaclaim door ontbreken vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

De Stichting Rechtsbijstandclaim gaat onder aanvoering van Jan-Hein Strop, die werkzaam is als financieel journalist, een collectieve procedure aanhangig maken in verband met het onthouden van de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen.
Massaclaim rechtsbijstandverzekeringen in verband vrije advocaatkeuze

Massaclaim rechtsbijstandverzekeringen in verband vrije advocaatkeuze

De verzekeraars die een rechtsbijstandverzekering aanbieden hebben verzekerden gedurende een periode van twintig jaar de vrije advocaatkeuze ontzegd. Dat is de reden waarom de Stichting Rechtsbijstandclaim nu een collectieve procedure wil starten. Naar schatting zijn er tienduizenden consumenten geweest, die zelf de kosten voor een advocaat betaald hebben. Dit terwijl zij op grond van de rechtsbijstandverzekering recht hadden op een vrije advocaatkeuze.

Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie heeft in de maand november van 2013 bepaald dat de vrije advocaatkeuze niet in een rechtsbijstandverzekering kan worden beperkt tot bepaalde situaties. Bijvoorbeeld in een situatie dat de rechtsbijstandverzekeraar beoordeelde dat er een externe advocaat ingeschakeld diende te worden.

De stichting staat open voor particulieren en bedrijven met een rechtsbijstandverzekering die in het verleden zelf de kosten van een advocaat hebben betaald. De kosten voor een advocaat die door de verzekerde zelf is gekozen, hadden vergoed moeten worden door de verzekeraar.

Aanmelden voor collectieve procedure

Belanghebbenden die zich tijdens de collectieve procedure willen laten vertegenwoordigen kunnen zich vanaf 12 mei bij de stichting aanmelden. Daar wordt wel een eenmalige vergoeding van 95 euro voor gevraagd. De verwachting is dat er een groot aantal aanmeldingen zullen komen van verzekerden met een rechtsbijstandverzekering die in het verleden zelf advocaatkosten hebben betaald. De aanmelding kan gedaan worden via de website van Rechtsbijstandclaim.nl. Daar kan ook meer achtergrondinformatie worden gevonden.

Overigens is het zo dat meerdere verzekeraars een claim kunnen verwachten. De keuze voor het aanhangig maken van een collectieve procedure bij een verzekeraar zal afhankelijk zijn van de aanmeldingen die bij de stichting binnenkomen. Uit de aanmeldingen zal blijken wie de verzekeraars zijn die een claim kunnen verwachten. De verwachting is dat de grote verzekeraars daar zeker bij zullen horen, zoals DAS. Deze verzekeraar heeft strenge regels gehanteerd bij de toepassing van vrije advocaatkeuze.

Onterecht geen vrije advocaatkeuze

Vanaf 1993 is in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf de vrije advocaatkeuze in de regelgeving opgenomen en in 2007 staat de vrije advocaatkeuze vermeld in art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht. Er is geen van de grote verzekeraars geweest waar bij procedures bij de kantonrechter of bij het voeren van een bestuursrechtelijke procedure recht werd geboden op een vrije keuze voor een advocaat. Gelet op de wetgeving is er ten onrechte geen rekening gehouden met het recht op een vrije advocaatkeuze op basis van een rechtsbijstandverzekering.

Er zal niet direct een claim bij de verzekeraars worden ingediend. De stichting zal namelijk eerst met verzekeraars om de tafel gaan zitten om zo te kijken of er een oplossing geboden kan worden. Indien de gesprekken geen resultaat opleveren, zal er door de stichting een collectieve procedure worden gestart. In het programma Tros Radar zal op maandag 12 mei aandacht worden besteed aan het onderwerp van vrije advocaatkeuze.

Gepubliceerd op 12 mei 2014 om 15:18 uur in de categorie rechtsbijstandverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:27 uur.