Meer dan 10 procent van de vakanties zonder reisverzekering

Er zijn nog altijd mensen die onverzekerd op reis gaan. In het afgelopen jaar werden er in totaal meer dan 17 miljoen vakanties geboekt in het buitenland. Meer dan 10 procent daarvan vond plaats zonder dat er een reisverzekering voor was afgesloten.
Groot risico op hoge kosten bij vakantie zonder reisverzekering

Groot risico op hoge kosten bij vakantie zonder reisverzekering

Uit de gegevens van het ContinuVakantieOnderzoek dat door het NBTC-NIPO is uitgevoerd blijkt dat 12 procent van de vakanties in het buitenland plaatsvindt zonder dat de vakantiegangers daarvoor een reisverzekering hebben afgesloten.

Financiële gevolgen

Een groot deel van de vakantiegangers staat er niet bij stil dat het belangrijk is om een reisverzekering af te sluiten. De alarmcentrales waarschuwen zelfs mensen voor grote financiële gevolgen voor de vakantiegangers die er zonder meer van uitgaan dat de ziektekostenverzekering alle medische kosten in het buitenland dekt. Dat is namelijk niet het geval. De zorgverzekering biedt alleen dekking voor de kosten in het buitenland gebaseerd op de prijzen in Nederland.

Wie op vakantie gaat in landen in Noordwest-Europa loopt minder risico op grote financiële gevolgen indien er zich medische kosten voordoen. De kosten voor zorg zijn in deze landen te vergelijken met het kostenniveau in Nederland. In andere landen kunnen de kosten echter veel hoger zijn in vergelijking met ons land. Indien er dan geen reisverzekering is met dekking voor medische kosten, dan kan de vakantieganger met een grote kostenpost geconfronteerd worden indien er zich een ziekte of ongeval voordoet.

Medische kosten

In verband met de medische kosten die hoog kunnen oplopen wordt onder meer door de directeur van SOS International geadviseerd om uit te zien naar een reisverzekering met een dekking voor medische kosten inclusief een dekking voor repatriëring.

Medische kosten worden bij de meeste reisverzekering aangeboden als aanvullende dekking. Dat geldt ook voor andere dekkingen, zoals pechhulp voor vakantiegangers die met de auto op reis gaan naar het buitenland. Pechhulp is lang niet altijd standaard opgenomen in de dekking van de reisverzekering, maar kan zeker bij autovakanties wel aangeraden worden.

Wie in Frankrijk te maken krijgen met medische zorg, kan rekenen op een dekking van 80 procent van de kosten. Dat houdt in dat vakantiegangers zonder reisverzekering zelf moeten opdraaien voor 20 procent van de medische kosten. Indien er sprake is van een reisverzekering met dekking voor medische kosten, dan is er sprake van een vergoeding van 100 procent.

Turkije en Thailand zijn landen waar de medische kosten erg hoog kunnen oplopen. De kosten kunnen tot wel vijf keer hoger uitvallen en in Spanje geldt dat de kosten drie keer zo hoog kunnen zijn als in Nederland. Wie op vakantie gaat naar de Verenigde Staten doet er zeker goed aan om een reisverzekering met dekking voor medische kosten af te sluiten. Daar kunnen de kosten namelijk wel tien keer hoger zijn. Er zijn situaties bekend, waarbij de kosten opliepen tot een bedrag van een miljoen euro.

Wie nog geen reisverzekering heeft en binnenkort wel op vakantie gaat naar het buitenland kan hoge kosten voorkomen door een polis te nemen inclusief medische dekking.

Gepubliceerd op 16 juni 2014 om 9:48 uur in de categorie reisverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:27 uur.