‘Meer transparantie over tariefafspraken ziekenhuis en zorgverzekeraar’

De Consumentenbond pleit voor meer transparantie over tariefafspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Verzekerden zouden nu vaak vooraf niet weten wat een behandeling gaat kosten en kunnen prijzen tussen ziekenhuizen niet vergelijken. De bond wil daarom dat ziekenhuistarieven openbaar worden.
Consumentenbond wil transparantie over ziekenhuistarieven

Consumentenbond wil transparantie over ziekenhuistarieven

Op dit moment is het voor patiënten lastig in te schatten wat een behandeling gaat kosten en is het voor hen moeilijk prijzen te vergelijken tussen ziekenhuizen. De Consumentenbond wil daarom dat tariefafspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars openbaar worden. Eerdere beloftes om de informatievoorziening te verbeteren zijn volgens de bond niet of nauwelijks genomen. Het is nu voor verzekerden haast onmogelijk om inzicht te krijgen in gecontracteerde ziekenhuistarieven. Ziekenhuizen zeggen namelijk deze niet te mogen of kunnen geven, terwijl verzekeraars wijzen naar ziekenhuizen.

Mystery-patiënten
De bond heeft eigen onderzoek gedaan met ‘mystery’-patiënten die tarieven moesten opvragen over behandelingen bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De bedragen van bepaalde behandelingen lopen volgens de Consumentenbond uiteen tot enkel duizenden euro’s tussen ziekenhuizen. Daarnaast werden proefpersonen die contact opnamen met hun verzekeraar over behandelkosten, doorverwezen naar ziekenhuizen. De zorgverzekeraar zou echter deze informatie ook moeten kunnen geven. Mocht aan de oproep van de Consumentenbond voor transparante tariefafspraken geen gehoor worden gegeven, dan komt de bond in september met een eigen tool.

Eigen risico
Voor verzekerden is transparantie over tariefafspraken relevant vanwege het eigen risico. Zorg wordt namelijk pas vergoed nadat het verplicht eigen risico is betaald. In 2016 is het verplicht eigen risico van de zorgverzekering vastgesteld op 385 euro. Dat betekent dat consumenten veel eerste behandelingen voor eigen rekeningen moeten nemen, alvorens deze worden vergoed door de verzekeraar. Het is dan natuurlijk wel van belang dat patiënten behandelingen in ziekenhuizen kunnen vergelijken op prijs en kwaliteit. Mochten zorgverzekeraars en ziekenhuizen niet willen meewerken, dan gaat de Consumentenbond samen met consumenten de prijzen van ziekenhuisbehandelingen verzamelen en beschikbaar maken voor het grote publiek.

Gepubliceerd op 6 juli 2016 om 17:00 uur in de categorie zorgverzekering.