Meeste claims inboedelverzekering komen uit Vinex-wijken

Vinex-wijken blijken het meest aantrekkelijk voor inbrekers en het is dan ook niet vreemd dat de meeste claims op de inboedelverzekering vanuit dergelijke moderne nieuwbouwwijken komen.
Bewoners van Vinex-wijken doen het vaakst een beroep op inboedelverzekering

Bewoners van Vinex-wijken doen het vaakst een beroep op inboedelverzekering

Het totale aantal inbraken neemt af, waardoor er minder claims op de inboedelverzekering worden gedaan. De meeste inbraken worden gepleegd in Vinex-wijken en daar komen dan ook nog altijd de meeste claims op de inboedelverzekering vandaan.

De kans dat er een inbraak wordt gepleegd in een Vinex-wijk is groter in vergelijking met de kans op een inbraak in andere wijken. Het Verbond van Verzekeraars heeft een vergelijking uitgevoerd tussen ruim 100 Vinex-wijken en rondom liggende wijken. Daaruit is gebleken dat de kans op een inbraak in een nieuwe buitenwijk maar liefst vijftien procent hoger ligt in vergelijking met andere stedelijke wijken.

Meer inbraken in Vinex-wijken

Dat er meer inbraken in Vinex-wijken worden gepleegd, kent meerdere redenen. De bewoners van dergelijke nieuwe buitenwijken zijn doorgaans tweeverdieners en vaker van huis. Er is ook minder sociale controle in de buurt doordat de bewoners elkaar allemaal niet goed kennen. Verder speelt het een rol dat tweeverdieners relatief gezien vaak meer waardevolle spullen in huis hebben en daardoor ook een aantrekkelijk doelwit zijn voor inbrekers.

Totaal aantal claims inboedelverzekering daalt

Het totale aantal claims dat via de inboedelverzekering binnenkomt als gevolg van schade na een inbraak daalt. In 2012 hebben de verzekeraars een record aantal inbraken geregistreerd met maandelijks meer dan 3.500 claims op de inboedelverzekering.

In 2013 is dat aantal claims op de inboedelverzekering gedaald naar 3.000 vorderingen die bij de verzekeraars per maand werden ingediend. Per duizend huishoudens lag het aantal claims op 4.4 in 2013 en in 2012 lag het aantal claims per hetzelfde aantal huishoudens op 4.7.

Grote verschillen per provincie

De claims op de inboedelverzekering laten grote verschillen zien per provincie. Zo is de kans op inbraak in de provincie Groningen het kleinst en in de provincie Noord-Brabant het grootst. Volgens de vergelijking van het Verbond van Verzekeraars blijken de plaatsen Groningen, Leiden en Delft het meest veilig te zijn met de kleinste kans op een inbraak.

Dat genoemde plaatsen het veiligst zijn qua inbraakkans komt onder meer doordat gemeenten, verzekeraars en politie met elkaar samenwerken om in te zetten op inbraakpreventie en dat blijkt vruchten af te werpen.

Korting op premie inboedelverzekering

Er kan een korting op de premie inboedelverzekering worden verkregen als de verzekerde zelf maatregelen heeft genomen op het gebied van inbraakpreventie. Het gaat dan om het goed beveiligen van de woning, waarvoor een certificaat wordt verstrekt.

Een voorbeeld van een certificaat dat recht geeft op een korting op de premie van de inboedelverzekering is het Keurmerk Veilig Wonen. Er zal dan aan een aantal eisen voldaan moeten worden, zoals het aanbrengen van verlichting bij de buitendeuren, maar ook het plaatsen van rookmelders op elke verdieping en het aanbrengen van goedgekeurd hang- en sluitwerk op buitendeuren, ramen en lichtkoepels. Ook het BORG-certificaat CCV en het certificaat VEB Select beveiligingsbedrijf kunnen recht geven op een korting op de premie van de inboedelverzekering.

Gepubliceerd op 8 oktober 2014 om 15:00 uur in de categorie inboedelverzekering.