Nabestaanden vliegramp recht op uitbetaling verzekering

Het voorbije jaar werd de wereld geteisterd door meerdere vliegrampen. Bij dergelijke rampen komen steevast heel veel mensen om het leven en dan is het belangrijk om te weten waar je als nabestaande precies recht op heeft.
Schadevergoedingen voor nabestaanden van een vliegramp afhankelijk van verschillende factoren

Schadevergoedingen voor nabestaanden van een vliegramp afhankelijk van verschillende factoren

De Duitse verzekeraar Allianz maakte meteen na de crash van de Airbus A320 van Germanwings bekend dat het er alles aan zou doen om de nabestaanden van de slachtoffers zo spoedig mogelijk uit te betalen. Deze uitbetaling wordt echter niet uitsluitend door de verzekeringsmaatschappij op zich geregeld, maar wel door een concern van verzekeraars. De hoogte van de uitbetaling is afhankelijk van verschillende factoren, met name de precieze oorzaak van de vliegramp. Vliegtuigmaatschappijen hebben standaard een aansprakelijkheidsverzekering voor schade, letsel en overlijden bij passagiers en derden.

Molest als uitsluitingsgrond

Binnen de verzekeringspolis van een luchtvaartverzekering zijn verschillende uitsluitingsgronden terug te vinden. Eén van de belangrijkste is het zogenaamde molest. Wanneer er sprake is van oorlog gerelateerde handelingen die aan de basis liggen van de vliegramp, dan wordt daarvoor doorgaans nooit dekking verleend. In de praktijk wordt wat dat betreft een structureel onderscheid gemaakt tussen oorlogshandelingen en met name terrorisme. In het laatste geval zouden de verzekeraars immers wel in een uitbetaling voorzien.

Mocht deze stelling kloppen zou dat willen zeggen dat de nabestaanden van de slachtoffers van het neergeschoten vliegtuig in Oekraïne geen compensatie ontvangen. Verzekeraars die betrokken zijn bij de vliegramp hebben echter reeds aangegeven zich niet te zullen beroepen op de molestclausules, maar het zou dus wel zomaar kunnen.

Wettelijk verplicht voorschot

De nabestaanden van slachtoffers bij een vliegramp ontvangen in eerste instantie van de verzekeraar van de luchtvaartmaatschappij in kwestie een voorschot. Dat voorschot is onderworpen aan een bepaald wettelijk minimum. De compensatie die nabestaanden kunnen ontvangen kan oplopen tot 143.000 euro per slachtoffer (2015). De hoogte van het bedrag wordt doorgaans als schikking aan de nabestaanden overgemaakt. Bij akkoord wordt het bedrag min het reeds betaalde voorschot uitbetaald.

Hogere compensatie bij verwijtbaar ongeval

Het bedrag van 143.000 euro is vastgesteld om de luchtvaartmaatschappij in te dekken bij gevallen van overmacht. Een compleet ander verhaal wordt het dan ook wanneer kan worden aangetoond dat een menselijke fout aan de basis ligt van de vliegramp. In dat geval kunnen de nabestaanden een individuele of collectieve schadeclaim indienen die veel hoger kan uitvallen. De hoogte van de uitbetaling wordt in deze situatie altijd bepaald door een rechtbank.

Inmiddels hebben de verzekeraars van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa aangegeven 300 miljoen dollar (280 miljoen euro) beschikbaar te stellen voor uitkeringen aan nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigramp van vorige week. Dat blijkt uit berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Eerder heeft Lufthansa al te kennen gegeven ruimhartig om te gaan met smartengeld voor de nabestaanden. Lufthansa is de moedermaatschappij van Germanwings.

Schadevergoeding per land afhankelijk

Volgens juridische experts zouden nabestaanden van de crash aanspraak kunnen maken op forse verzekeringsuitkeringen. Dat zou er voornamelijk mee te maken hebben dat Lufthansa zelf heeft aangegeven dat er opzet in het spel is geweest. De schadevergoedingen kunnen echter wel verschillen, afhankelijk van de nationaliteit van nabestaanden. De regelgeving voor wat een luchtvaartmaatschappij moet vergoeden is namelijk in elk land anders, stelt James Healy-Pratt, luchtvaartadvocaat bij Stewarts Law in Londen, tegenover The New York Times.

Gepubliceerd op 1 april 2015 om 8:50 uur.