Nieuwe zorgverzekeraar op komst

Er komt een nieuwe zorgverzekeraar. Geen nieuwe naam of een nieuw product van een bestaande verzekeraar - een echt nieuwe verzekeraar. ANNO12 is de naam - de oprichters hebben net genoeg kapitaal om een vergunning aan te vragen bij De Nederlandsche Bank.
Nieuwe zorgverzekeraar: ANNO12

Nieuwe zorgverzekeraar: ANNO12

Op de website van ANNO12 zeggen ze een zorgverzekeraar te zijn die dingen echt anders gaat doen. Het is een coöperatief systeem: leden zijn mede-eigenaar en beslissen zelf mee over het bedrijf.

Het benodigde kapitaal om een vergunning te kunnen aanvragen bij DNB is dus bij elkaar gesprokkeld. Daarmee zijn de initiatiefnemers er nog niet. Voor de aanvraag moest er € 500.000 zijn, dat mede door crowdfunding is gelukt.

Uiteindelijk moet er een kapitaal beschikbaar zijn van € 2,3 miljoen. Ook moeten de aanloopkosten van € 0,9 miljoen afgedekt zijn. Naast eigen geld van de initiatiefnemers zelf en een externe investeringspartij zal ANNO12 geld verzamelen door het uitgeven van aandelen en ledencertificaten.

Wie een ledencertificaat (ad € 850) heeft, krijgt korting op de premie van de zorgverzekering. Het is echter niet verplicht om een certificaat te kopen, ook zonder kan iedereen de polis afsluiten.Bij het opzeggen van de polis krijgt het lid de kosten van het ledencertificaat terug - ondertussen ontvangt hij er rendement over.

Gepubliceerd op 7 juni 2013 om 10:17 uur in de categorie zorgverzekering.