Profiteer van korting op de inboedelverzekering bij goed beveiligde woning

Meerdere verzekeraars geven graag een korting op de premie van de inboedelverzekering als er voorzorgsmaatregelen genomen worden om inbraak te voorkomen, zoals het aanbrengen van inbraakwerende sloten.
Tot 20 procent premiekorting op inboedelverzekering bij goed beveiligde woning

Tot 20 procent premiekorting op inboedelverzekering bij goed beveiligde woning

Consumenten die hun woning beveiligen tegen inbraak en daarbij voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen kunnen in aanmerking komen voor een korting op de premie van de inboedelverzekering. De korting kan ook verkregen worden als de verzekerde over een BORG-certificaat beschikt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Als een woning aan een aantal eisen voldoet op het gebied van inbraakpreventie, dan kan er een Politiekeurmerk Veilig Wonen worden verstrekt. Er moet dan aan meerdere eisen worden voldaan, zoals:

  • Gecertificeerd hang- en sluitwerk voor ramen, deuren en lichtkoepels
  • Buitenverlichting bij toegangsdeuren van de woning
  • Zicht kunnen hebben vanuit de hal op personen buiten de deur
  • Rookmelders op elke etage van de woning

Met betrekking tot gecertificeerd hang- en sluitwerk worden sloten bedoeld die van het SKG-logo voorzien zijn. Deze sloten kunnen door erkende slotenmakers geïnstalleerd worden op ramen, deuren en lichtkoepels.

BORG-certificaat

Een BORG-certificaat kan verkregen worden indien de beveiligingsmaatregelen voor de woning uitgevoerd worden door een erkende BORG-installateur. Er wordt voor de beveiliging van de woning onder meer gekeken naar de volgende factoren:

  • Veiligheidssloten
  • Alarmsysteem
  • Risicoklasse van het huis

Met betrekking tot de risicoklasse van het huis worden strengere eisen gesteld aan beveiligingsmaatregelen als er in de woning een hoge waarde aan diefstalgevoelige voorwerpen aanwezig is. Om voor de korting op de premie van de inboedelverzekering in aanmerking te komen, zal het certificaat aan de verzekeraar getoond moeten worden. De korting op de premie inboedelverzekering kan overigens wel tot 20 procent oplopen.

Iedereen kan de eigen woning laten controleren op inbraakveiligheid om een geldig Politiekeurmerk of BORG-certificaat te verkrijgen. Daar zijn erkende bedrijven voor beschikbaar, die voor het controleren van de woning overigens wel kosten in rekening brengen.

Tips om inbraak te voorkomen

Het is zeker belangrijk om een inboedelverzekering af te sluiten, want daarmee wordt niet alleen dekking tegen inbraak geboden, maar ook dekking tegen bijvoorbeeld de schade als gevolg van brand. Inbraak is in Nederland aan de orde van de dag en daarom is het beter om inbraak te voorkomen dan na een inbraak een beroep te moeten doen op de inboedelverzekering.

Er zijn meerdere tips die opgevolgd kunnen worden om inbraak te voorkomen. Zo is het van belang dat de ramen en deuren van inbraakwerende sloten zijn voorzien. Bij het verlaten van het huis wordt aangeraden om altijd deuren en ramen te sluiten, ook al wordt de woning maar voor een paar minuten verlaten. Insluipers hebben namelijk maar een paar minuten nodig om hun slag te slaan.

Bij het op het nachtslot draaien van een slot is het aan te raden om de sleutel niet in de binnenkant van de deur te laten zitten. Een inbreker kan dan eenvoudig het raampje inslaan en de deur openen. Maak gebruik van buitenverlichting die op gezette tijden of automatisch aanspringt. Dat heeft op inbrekers namelijk een afschrikwekkend effect.

Gepubliceerd op 19 maart 2014 om 12:33 uur in de categorie inboedelverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:23 uur.