Rechtsbijstandverzekering steeds vaker aangesproken

Rechtsbijstandverzekeringen worden door consumenten steeds vaker aangesproken. Dat blijkt uit de door Stichting Achmea Rechtsbijstandverzekering gepresenteerde juridische barometer.
Consumenten zoeken steeds vaker een oplossing voor een geschil via de juridische weg

Consumenten zoeken steeds vaker een oplossing voor een geschil via de juridische weg

Marktleider Stichting Achmea Rechtsbijstand, die de juridische barometer 2016-2017 opstelde, kreeg vorig jaar maar liefst 170.000 juridische hulpverzoeken binnen. Dit is een stijging van bijna 3.000 ten opzicht van een jaar eerder. Achmea Rechtsbijstand biedt hulp aan verzekerden met een rechtsbijstandpolis bij de verzekeraars Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro.

Steeds vaker een juridische oplossing

De barometer laat zien dat consumenten steeds vaker kiezen voor een juridische oplossing bij een geschil, ongeacht de oorzaak ervan. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat organisaties strengere of juist onduidelijke regels hanteren. Ook de verharding van de samenleving zou ervoor kunnen zorgen dat consumenten vaker de juridische weg willen bewandelen. De aantrekkende woningmarkt zorgt bovendien ook voor meer geschillen. Het aantal meldingen over koop en verkoop van onroerende zaken steeg met maar liefst 23%.

Opvallend aan de barometer is dat het gebied arbeid een stijging laat zien in het aantal meldingen over ziekte- en re-integratie. Vanwege het economisch herstel werd er een daling verwacht van het aantal ontslagzaken. Deze daling is duidelijk te zien en zet zich ook gestaag door. Wel blijft reorganisatie nog steeds de meest voorkomende reden voor ontslag.

Juridische Barometer 2016-2017 Aantal ontslagzaken grafiek Juridische Barometer 2016 - 2017 Grafiek Re-integratie/Ziektezaken

Bron: Juridische Barometer Stichting Achmea Rechtsbijstand

Toename aantal massazaken

Het aantal massazaken neemt de afgelopen jaren fors toe. Zo waren dat er nog 6 per jaar in 2006 en zij deze gestegen naar ruim 50 in 2016. De Stichting Achmea Rechtsbijstand verwacht hierin een lichte toename op termijn, omdat consumenten vaker naar een jurist stappen en elkaar steeds vaker vinden via bijvoorbeeld sociale media.

Juridische Barometer 2016-2017 Top 5 massazaken

Bron: Juridische Barometer Stichting Achmea Rechtsbijstand

De volledige juridische barometer van Stichting Achmea Rechtsbijstand is hier te bekijken.

Gepubliceerd op 2 februari 2017 om 9:00 uur in de categorie rechtsbijstandverzekering.