Redelijkheid belangrijker dan polisvoorwaarden

Sommige consumenten hebben het idee dat een verzekeraar eigenlijk niet wil uitkeren en zo vaak mogelijk een beroep doet op de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden. Dat daar bovendien niets tegenin te brengen is. Toch blijkt het zin te hebben zo'n zaak aan te kaarten bij het Kifid.
Redelijkheid en billijkheid belangrijker dan polisvoorwaarden.

Redelijkheid en billijkheid belangrijker dan polisvoorwaarden.

Kifid, dat staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wie een geschil heeft met zijn bank, verzekeraar of tussenpersoon, en dat met de klachtenprocedure van de tegenpartij niet opgelost krijgt, kan het probleem aankaarten bij het Kifid. Daar kijkt eerst de Ombudsman ernaar - die probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de Geschillencommissie aan de beurt om de zaak te behandelen.

Recent heeft de Geschillencommissie zich gebogen over een inkomensverzekering die gekoppeld was aan een lening. De klant had bij de bank gevraagd om een verhoging van het krediet. Hij kreeg de verhoging, die administratief geregeld werd door het afsluiten van een nieuwe kredietovereenkomst. Daarmee werd de oude lening afgelost.

In de polisvoorwaarden van de verzekering stond dat deze kwam te vervallen bij het beëindigen van het krediet. Formeel was het oude krediet beëindigd, dus de verzekering ook. Alleen bleef de verzekeraar wel premie incasseren. Toen de klant zijn baan kwijtraakte wilde de verzekeraar alleen niet uitbetalen. Omdat in de voorwaarden stond dat de verzekering beëindigd was.

Het Kifid heeft de redelijkheid hier boven de polisvoorwaarden gesteld. Beëindiging was niet logisch, niet medegedeeld én de premie was doorbetaald. Kortom: bij werkloosheid van de klant moest de verzekeraar wel uitbetalen.

Gepubliceerd op 19 april 2013 om 10:32 uur.