Rijden onder invloed van alcohol en gevolgen autoverzekering

Een drankje drinken en autorijden is een slechte combinatie. Zeker als je meer alcohol hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. In dat geval kan dat namelijk gevolgen hebben voor de autoverzekering bij het ontstaan van schade.
Rijden onder invloed kan zorgen voor beëindiging van autoverzekering

Rijden onder invloed kan zorgen voor beëindiging van autoverzekering

Het is wettelijk toegestaan om met een bepaald alcoholpromillage op een auto te besturen. Voor verzekerden die korter dan vijf jaar een rijbewijs hebben, is dat promillage vastgesteld op 0,2 procent en voor overige verzekerden bedraagt het promillage 0,5 procent.

Indien een auto wordt bestuurd met een hoger promillage dan hier genoemd, dan wordt dat aangemerkt als rijden onder invloed. Nu is alcohol en deelnemen aan het verkeer uiteraard al een ongewenste combinatie, maar indien er schade wordt veroorzaakt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor onder andere je autoverzekering.

Schade tijdens rijden onder invloed

De gevolgen van het veroorzaken van schade tijdens het rijden onder invloed kunnen groot zijn en bovendien wordt het als misdrijf beschouwd. Indien er letselschade wordt toegebracht aan derden, dan kan dat tot groot persoonlijk leed leiden. Er kan echter ook schade ontstaan in situaties die minder ernstig lijken, maar grote gevolgen kunnen hebben voor de autoverzekering.

Bijvoorbeeld bij het met te veel alcohol op tegen een lantaarnpaal aan rijden of tegen een geparkeerde auto. De schade kan dan aan de tegenpartij door de verzekeraar worden vergoed, maar daar zijn wel consequenties aan verbonden. Voor schade die aan de eigen auto wordt veroorzaakt, zal geen vergoeding worden verstrekt.

De verzekeraar heeft bij het vergoeden van schade aan derden die veroorzaakt is door een bestuurder die meer alcohol heeft gedronken dan toegestaan het recht om de schade op de verzekerde te verhalen. Dat is echter niet het enige gevolg van het veroorzaken van schade door het rijden onder invloed. De verzekeraar heeft namelijk ook het recht om daardoor de autoverzekering te beëindigen. Dronken rijden heeft dus veel impact op de autoverzekering.

Beëindigen van autoverzekering door verzekeraar

Het rijden onder invloed en het veroorzaken van schade heeft grote gevolgen als de verzekeraar de autoverzekering beëindigd. Iedere autobezitter is namelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Het zal bovendien lastig worden om bij een andere verzekeraar een autoverzekering af te sluiten. Er wordt namelijk een registratie van gedaan in het centrale informatie systeem dat voor alle verzekeraars toegankelijk is. Het rijden onder invloed kan dan ook meer invloed hebben dan in eerste instantie gedacht.

Indien er sprake is van een beëindiging van de autoverzekering als gevolg van het rijden onder invloed, dan geldt dat er voor de automobilist nog maar een paar opties zijn om ergens anders een polis af te sluiten. Dat is eventueel nog mogelijk bij een risicoverzekeraar, maar brengt ook weer nadelen met zich mee. Zo zal de premie voor de autoverzekering die bij een risicoverzekeraar wordt afgesloten veel hoger uitkomen dan er eerder bij de andere verzekeraar in rekening werd gebracht.

Alcohol en deelname aan het verkeer verhoogt het risico op verkeersslachtoffers en schade. Het voorkomen van verkeersslachtoffers door rekening te houden met de alcoholconsumptie weegt overigens in alle opzichten zwaarder dan ermee rekening te houden wat de gevolgen zijn voor de autoverzekering.

Gepubliceerd op 16 april 2015 om 12:10 uur in de categorie autoverzekering.