Rijgedragverzekering voor kwart van automobilisten tegen 2020

Autoverzekeringen afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder zullen steeds verder aan populariteit toenemen verwacht marktonderzoekbureau GfK. Dat is de conclusie die zij deden aan de hand van een uitgebreid onderzoek onder 30.000 automobilisten.
Het GfK verwacht in 2020 dat circa een kwart van alle automobilisten gebruik maakt van een rijgedragverzekering.

Het GfK verwacht in 2020 dat circa een kwart van alle automobilisten gebruik maakt van een rijgedragverzekering.

Bij een zogenaamde ‘rijgedragpolis’ wordt er via een app of een speciaal geïnstalleerd apparaatje in de auto informatie verzameld over het rijgedrag van de bestuurder. De verzamelde gegevens worden beoordeeld door de verzekeraar en in geval van ‘goed gedrag’ ontvangt de verzekerde een beloning, meestal in de vorm van korting op de premie.

Veel vraag, weinig aanbod

In het onderzoek van GfK gaf 1 op de 5 respondenten aan dat zij bereid zijn gegevens over het rijgedrag te delen in ruil voor een korting op de premie. Bijna de helft is ook echt bereid om een rijgedragverzekering af te sluiten. Hoe komt het dan dat slechts 1 procent van de automobilisten ook daadwerkelijk een dergelijke autoverzekring heeft? Deels is dat te verklaren door het beperkte aanbod binnen de autoverzekeringsmarkt. Aan de interesse van de consument zal het in ieder geval niet liggen.

Privacy rijgedragverzekering

Opvallend is dat het onderzoek laat zien dat het allemaal wel mee lijkt te vallen met de problemen die consumenten hebben met de privacy rondom rijgedragpolissen. Hier moet echter wel voldoende beloning tegenover staan. De meest gekozen en aantrekkelijkste vorm voor een beloning is korting op de premie. Een terugbetaling van teveel betaald premiegeld zou een goed alternatief zijn, maar korting bij tankstations, korting op parkeergelden of cadeaubonnen worden door automobilisten als minder aantrekkelijk ervaren.

Aanpassen rijgedrag

Circa 30 procent van de automobilisten met een dergelijke autoverzekering zegt veiliger te zijn gaan rijden na het afsluiten van een rijgedragverzekering. Echter 38 procent zegt zijn rijgedrag totaal niet aangepast te hebben. Of dit te maken heeft met een rijgedrag dat al positief was of niet, daarover wordt niets gezegd in het onderzoek. Marktonderzoeksbureau GfK verwacht dat voor 2020 zeker 25 procent van alle autoverzekeringen zullen bestaan uit een vorm van een rijgedragpolis.

Gepubliceerd op 16 augustus 2017 om 8:00 uur in de categorie autoverzekering.