Situatie autoverzekeringsmarkt blijft zorgwekkend

Motorrijtuigverzekeringen zijn nog even verlieslijdend als in 2014. Deze conclusie trekt De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding van de jaarlijkse uitvraag over motor WA boekjaar 2015.
Volgens de DNB is de situatie binnen de motorrijtuigenverzekeringsmarkt nog steeds zorgwekkend

Volgens de DNB is de situatie binnen de motorrijtuigenverzekeringsmarkt nog steeds zorgwekkend

De prijsstijgingen binnen deze verzekeringstak zetten helaas nog geen zode aan de dijk, hoewel de verwachtingen van verzekeraars vorig jaar over het algemeen nog positief waren. Deze verwachtingen zijn grotendeels niet waargemaakt zo is gebleken uit onderzoek en daarom blijft actie vereist. Al begin 2016 riep de toezichthouder hiertoe op.

Dalende trend

De dalende trend deed zich eerder voornamelijk voor bij motor WA, maar lijkt nu ook te zijn overgeslagen op de motor casco verzekeringen. Slechts 5% hiervan is winstgevend. Oorzaak van deze slechte resultaten zijn de krimp in de nieuwe productie en door verslechteringen op oude schadejaren.

De effecten van de prijsstijgingen op autoverzekeringen waar eerder zoveel over te doen was zouden volgens de DNB nog niet terug te zien zijn in de cijfers van 2015. “Het is ook niet bekend of premieverhogingen voldoende zijn om de stijging van de schadelast te compenseren” aldus de DNB. De DNB houdt om deze reden de situatie nauwlettend in de gaten en blijft met alle betrokken partijen in gesprek.  

PARP onderzoek 2017

De portefeuille van motorrijtuigenverzekeringen zal ook worden meegenomen in het Product Approval and Review Process (PARP) onderzoek 2017. Dit onderzoek geeft inzicht op de vraag in hoeverre er bewust wordt gekozen voor een strategie waarbij instellingen verzekeringstechnisch verlies nemen. Ook zou het PARP onderzoek antwoord moeten geven op de mate waarin zij de genomen risico’s beheersen. 

Gepubliceerd op 1 maart 2017 om 13:00 uur in de categorie autoverzekering.