Speciale verzekering voor ernstige aandoeningen

Er is een nieuw soort verzekering verkrijgbaar in Nederland: de Ernstige Aandoeningen Polis. Via tussenpersonen die zijn aangesloten bij DAK kunnen consumenten deze polis afsluiten. De risico's worden gedragen door ACE European Group Ltd. De polis beschermt tegen de financiële gevolgen van een ernstige ziekte.

De statistieken zeggen dat maar liefst één op de drie mensen getroffen wordt door een ernstige ziekte. De meest in het oog springende zijn kanker, hartinfarct en beroerte. Wie met zo'n aandoening te maken krijgt heeft het lichamelijk en emotioneel bijzonder zwaar. Bovendien zorgt een ernstige aandoening voor allerlei bijkomende kosten.

Om de financiële gevolgen van een ernstige aandoening te verzachten kan men nu de Ernstige Aandoeningen Polis afsluiten. Direct na de diagnose of vaststelling van kanker, een hartinfarct of een beroerte wordt een bedrag van € 25.000 uitgekeerd. Dit geld kan de verzekerde naar eigen inzicht besteden. 

Deze verzekering is bedoeld als aanvulling op de zorgverzekering. Een extra dekking bovenop de kosten die al door de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering vergoed worden. Er hoeven geen kosten aangetoond te worden. Het verzekerde bedrag wordt dus altijd uitbetaald, ongeacht of de aandoening werkelijk extra kosten met zich meebrengt. Ook hoeft er geen inkomstenbelasting betaald te worden over de uitkering.

Gepubliceerd op 29 april 2013 om 8:28 uur.