Stijging premie woonverzekeringen met betere dekking

De laatste jaren is de dekking van de woonverzekeringen verbeterd, maar dat is wel gepaard gegaan met een stijging van de premie voor woonverzekeringen, zoals de opstalverzekering en de inboedelverzekering.
Stijging van premie woonverzekeringen in combinatie met betere dekking

Stijging van premie woonverzekeringen in combinatie met betere dekking

Er is een onderzoek uitgevoerd door MoneyView waarbij de woonverzekeringen van een groot aantal verzekeraars onder de loep is genomen. Daaruit is onder meer gebleken dat er een gemiddelde stijging van de premie is geweest voor de inboedelverzekering van 3,6 procent en voor de opstalverzekering van 4,8 procent. Daarnaast zijn er een aantal uitschieters, zoals De Goudse Verzekeringen en Zelf.nl die een premiestijging hebben laten zien van meer dan 13 procent.

Extra uitgebreide dekking
Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen, dat bij geen één verzekeraar meer mogelijk is om voor uitgebreide dekking te kiezen. Er kan uitsluitend nog worden gekozen voor een allrisk dekking of voor een extra uitgebreide dekking. Het aantal verzekeringsproducten zonder eigen risico op woongebied is van zestig procent in 2010 naar 29 procent in 2014 gedaald. Consumenten die claims indienen zijn per saldo tegenwoordig dan ook duurder uit luidt de conclusie op basis van het onderzoek.

Woonverzekeringen SNS Bank het goedkoopst
In het onderzoek is onder meer gekeken naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit van inboedelverzekeringen en daaruit is naar voren gekomen dat de inboedelverzekeringen van de SNS Bank als het beste kunnen worden aangemerkt. Ook de inboedelverzekering van BLG Wonen kwam in dat opzicht als beste uit de bus.

De opstalverzekering van de SNS Bank werd net als de inboedelverzekering als uitstekend beoordeeld, maar de voordeligste opstalverzekering is verkrijgbaar bij Aon Direct, De Nederlanden van Nu en Kroodle.

Kroodle is als dochter van Meèus vorig jaar als enige nieuwe aanbieder van woonverzekeringen op de verzekeringsmarkt gekomen.

Ruimere dekking
De prijsstijging is gepaard gegaan met een ruimere dekking. De verruimde dekking heeft onder meer betrekking op de opstalverzekering bij leegstaande woningen. Van oorsprong was er alleen sprake van een beperkte dekking indien de woning waar de opstalverzekering voor geldt leeg komt te staan. Er zijn meerdere verzekeringen, waar dit jaar de regels voor leegstaande woningen op een meer soepele manier worden toegepast.

Opvallend is overigens dat de premiekorting die wordt verstrekt op de inboedelverzekering bij woningen die over het Politiekeurmerk Veilig Wonen minder in de mode is bij verzekeraars. Er is namelijk sprake van een daling van het aantal verzekeringen waarop nog een korting wordt verstrekt als er sprake is van het keurmerk. In 2012 bedroeg dat aandeel van verzekeringen met korting nog 79 procent en dat aandeel is vanaf dat moment gedaald naar 63 procent.

De stijging van de premie van de woonverzekeringen is te wijten aan de introductie van uitgebreidere producten in combinatie met de verdwijning van minder uitgebreide verzekeringsproducten.

Dekking inboedelverzekering en opstalverzekering
Bij het afsluiten van een woonverzekering, zoals een inboedelverzekering en opstalverzekering kan aangeraden worden met verschillende aspecten rekening te houden. Niet alleen de prijs, maar ook de dekking is van belang. Verder geldt dat het bij ernstige schade praktisch gezien handig is dat de inboedelverzekering en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar zijn ondergebracht.

Gepubliceerd op 20 mei 2014 om 16:16 uur.