Stress over SNS Reaal

De berichtenstroom over SNS Reaal houdt maar niet op. De bank-verzekeraar verkeert in ernstige problemen, en het reddingsplan van de andere grootbanken is geblokkeerd door Brussel. Houdt de staat SNS Reaal overeind?

SNS Reaal, moeder van SNS Bank, ASN Bank, RegioBank, Reaal Verzekeringen, Zwitserleven en BLG Wonen, zit in grote moeilijkheden. Dat komt niet door deze bedrijfsonderdelen, die op zich gezond zijn. De oorzaak ligt bij de vastgoed-divisie Property Finance. Deze club boekt enorme verliezen, waardoor de hele groep in nood is. Zelfs als de gezonde onderdelen van SNS Reaal verkocht zouden worden, is er niet genoeg geld om die verliezen te compenseren. En dan heeft SNS Reaal ook nog staatssteun om terug te betalen. 

Grote problemen dus, en toch is er geen sprake van een 'bankrun' bij SNS Bank, RegioBank en ASN Bank. Bij zo'n 'bankrun' willen zoveel mensen hun geld weghalen bij de bank, dat er direct een betalingsprobleem ontstaat. Immers, de banken hebben niet al het spaargeld dat bij hen gestald is zomaar even in de kas liggen. Dat is weer uitgeleend met bijvoorbeeld hypotheken, zodat er rendement mee gemaakt kan worden. En het geld van die hypotheken kan de bank niet zomaar terugvorderen.

Waarom blijft het relatief rustig bij SNS? We hebben een paar jaar geleden bij DSB Bank gezien hoe het ook anders kan. Dat komt doordat SNS een zogeheten 'systeembank' is. De overheid laat systeembanken niet failliet gaan, omdat het financiële stelsel van Nederland daardoor veel te zwaar geraakt zou worden. Die wetenschap zorgt voor vertrouwen bij de klanten van de bankonderdelen. 

Hoe SNS Reaal gered gaat worden is nog niet duidelijk. Dat kan gebeuren met extra staatssteun, of zelfs door nationalisatie. Dan wordt het een staatsbank. Maar dát de noodlijdende bank-verzekeraar gered zal worden, lijkt wel vast te staan. 

Zou het uiteindelijk toch neerkomen op een faillissement - wat dus zeer onwaarschijnlijk is, dan kunnen spaarders met minder dan €100.000 per persoon aan spaargeld bij de bank toch rustig slapen. Dat is immers het bedrag dat gegarandeerd wordt vanuit het depositogarantiestelsel.

Die garantie geldt per bank, en daarbij is het belangrijk om na te gaan of de verschillende bankonderdelen niet onder één bankvergunning vallen. Gelukkig hebben SNS Bank, ASN Bank en RegioBank allemaal hun eigen bankvergunning, en vallen ze dus ieder apart onder de garantie. Dus wie €100.000 bij SNS Bank heeft staan én € 100.000 bij ASN Bank, kan ook rustig blijven. Wel deelt RegioBank haar vergunning met Reaal, wat belangrijk is voor mensen met spaargeld bij Reaal zelf én bij RegioBank.

Gepubliceerd op 28 januari 2013 om 8:11 uur.