Toelichting Kifid: Is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Tijdens de uitzending van Tros Radar stond de vraag centraal of het Kifid wel laagdrempelig genoeg is. Wanneer je als gewone burger tegenover een vermogende financiële instantie staat, red je het dan wel? Het Kifid heeft schriftelijk gereageerd op de klachtzaak Louwerse in uitzending van Radar op 13 april 2015.
Reactie Kifid op uitzending van Tros Radar

Reactie Kifid op uitzending van Tros Radar

Het Kifid wilde niet reageren in de uitzending van Tros Radar. Maar heeft wel een schriftelijke reactie toegestuurd op de klachtzaak van meneer Louwerse.

In de praktijk is gebleken dat iemand die een klacht indient tegen een financiële instelling vaak te maken krijgt met een leger aan dure advocaten en adviseurs die in dienst zijn van verzekeraars. Deze deskundigen doen er dan ook alles aan om, vaak met ingewikkelde juridische argumenten, het gelijk aan hun kant te krijgen. Als gewone burger sta je al gauw machteloos tegen dit juridisch geweld. Dit ondervond ook meneer Louwerse in de uitzending van Radar. Hij was zeer ontevreden over zijn woekerpolis en voelde zich benadeeld door Zwitserleven.

Het Kifid liet weten zeker laagdrempelig te zijn en gaf daarbij een aantal argumenten: “gratis, eenvoudige procedure, geen verplichting een advocaat in te schakelen, maar wel de mogelijkheid je door iemand te laten helpen in de procedure”. Volgens het klachteninstituut is er wel sprake van een zekere ongelijkheid in de rechtshulp waarvan partijen zich kunnen voorzien. Dit heeft volgens het Kifid onder meer te maken met bezuinigingen, waar het instituut niets aan kan doen.

Toelichting Kifid: Is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Binnen de mogelijkheden zou het Kifid wel aandacht hebben voor deze ongelijkheid:

“Er wordt bij de klachtenbehandeling rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld door waar nodig de consument te helpen met het zo scherp mogelijk formuleren van zijn of haar klacht. Onder het nieuwe reglement is gewaarborgd dat de Ombudsman in zijn bemiddelingsrol meer als vraagbaak voor de consument kan dienen; bijvoorbeeld in het geval van meer gecompliceerde zaken als beleggingsverzekeringen. Kifid kan echter pas iets doen als de consument zich tot Kifid wendt. Met andere woorden als de consument niet in actie komt, kan ook een laagdrempelige klachtenvoorziening als Kifid niet helpen.”

Eind april doet het Europees Hof uitspraak over de informatievoorziening in de woekerpolisaffaire. Die uitspraak is van groot belang. Het Kifid zegt dan ook alle uitspraken over woekerpolissen op te schorten totdat het Europees Hof een uitspraak heeft gedaan. Alle zaken, behalve die van meneer Louwerse dus. Het zou hier gaan om een individuele uitspraak zonder effect op andere zaken.

In Nederland hebben verzekeraars zich altijd beroepen op een wetsartikel waarin niet geheel duidelijk was waaraan de informatievoorziening van woekerpolissen moest voldoen. Er is nu aan het Hof gevraagd om duidelijk aan te geven of de informatievoorziening destijds voldoende was of niet. Eind april doet het Europese Hof een uitspraak, maar volgens de advocaat-generaal, de belangrijkste adviseur van het Hof, was de informatievoorziening destijds onvoldoende.

Ook de Consumentenbond reageerde in de uitzending van Tros Radar. Daarin gaf de Consumentenbond aan dat de drempel voor consumenten helemaal niet zo laag is. “De tegenpartij is vaak machtig en kapitaalkrachtig.” Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider financiële sector bij de Consumentenbond, noemde de drempel om naar Kifid te stappen nog steeds te hoog.

Gepubliceerd op 14 april 2015 om 9:43 uur.