Tot 100 jaar verzekerd

Het afsluiten van een levensverzekering wordt moeilijker en duurder naarmate de verzekerde ouder is. Dat is niet vreemd: het risico van overlijden groeit ieder levensjaar. Een nieuwe polis voor ouderen is daardoor vaak een probleem. Nu niet meer: er is een nieuwe overlijdensverzekering, speciaal voor 50-plussers.
Verzekering afsluiten ook op hogere leeftijd

Verzekering afsluiten ook op hogere leeftijd

Het gaat hier in feite om een uitgebreide uitvaartverzekering. Met de L+ Risicoverzekering van de Van Kampen Groep (VKG) kan een vast bedrag bij overlijden verzekerd worden. Met dat bedrag kan dan niet alleen de begrafenis of crematie betaald worden, maar ook de kosten die nog wel even doorlopen als iemand overleden is. De hypotheekrente moet bijvoorbeeld betaald worden zolang de hypotheek niet is afgelost. Aflossen kan pas als de woning verkocht is, dat kan in deze tijd wel even duren. Ook zijn er vaak nog wel uitstaande rekeningen die voldaan moeten worden.

Bij het afsluiten van deze verzekering is geen gezondheidsverklaring of medisch onderzoek nodig. Wel is er een beperking in de uitkering: komt de verzekerde binnen twee jaar na het afsluiten te overlijden, dan wordt niet het verzekerde bedrag uitbetaald. In plaats daarvan is het dan 1,5 keer de betaalde premies.

Het maximale bedrag voor de verzekering is € 12.500, maar dat maximum daalt naarmate de verzekerde ouder is op het moment van afsluiten. Als de verzekerde zijn 100e verjaardag viert heeft hij een financieel nadeel: de verzekering vervalt dan zonder uitkering.

Gepubliceerd op 5 april 2013 om 10:24 uur in de categorie uitvaartverzekering.