Unigarant reisverzekering als beste uit de test bij Consumentenbond

In het meinummer van de Reisgids is de ANWB/Unigarant doorlopende reisverzekering op basis van het onderzoek dat door de Consumentenbond is uitgevoerd als beste uit de tekst gekomen.
ANWB/Unigarant doorlopende reisverzekering als beste getest

ANWB/Unigarant doorlopende reisverzekering als beste getest

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van doorlopende reisverzekering. Daaruit is gebleken dat de ANWB/Unigarant doorlopende reisverzekering met de dekking Compleet/Uitgebreid het beste is. In totaal zijn er vijftig verschillende doorlopende reisverzekeringen in het onderzoek betrokken. Daarbij heeft er een beoordeling plaatsgevonden op maar liefst dertig aspecten. De zwaarstwegende aspecten voor de beoordeling waren daarbij de dekking voor medische kosten, flexibiliteit van het product en de dekking voor hulpverlening.

Flexibiliteit reisverzekeringen

Er zijn grote verschillen geconstateerd door de Consumentenbond tijdens het onderzoek, waarbij het verschil in de mate van flexibiliteit van de verzekering een van de meest opvallende aspecten is. Bij een aantal verzekeraars is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op basis van modules of dekkingen zelf een ideale reisverzekering samen te stellen. Deze verzekeraars bieden namelijk alleen een complete polis aan, waar geen extra dekkingen of modules aan kunnen worden toegevoegd.

Indien er geen flexibiliteit is ten aanzien van het samenstellen van een dekking voor een doorlopende reisverzekering, dan is dat ten nadele van de consument. Zo kan een polis dekkingen hebben die helemaal niet van toepassing zijn op de persoonlijke situatie van de consument. De mate van flexibiliteit is niet het enige opvallende verschil, want er werden ook grote variaties geconstateerd in de hoogte van de vergoedingen na het indienen van schadeclaims.

De grootste verschillen in de hoogte van uitkeringsbedragen doen zich voor bij de dekking voor bagage en ongevallen. Bij de ANWB/Unigarant doorlopende reisverzekering is er echter sprake van een uitstekende score op basis van de mate van flexibiliteit en hoogte van uitkering bij schade.

ANWB/Unigarant reisverzekering

Commercieel directeur van Unigarant heeft laten weten dat de koers die het bedrijf volgt door de benoeming van ‘Beste uit de test’ bevestigd wordt. De verzekeraar streeft er namelijk naar om onderscheidende verzekeringsproducten te bieden die niet alleen een goede verhouding kennen tussen prijs en kwaliteit, maar ook flexibel zijn. Consumenten hebben daardoor het voordeel een doorlopende reisverzekering samen te stellen die het beste aansluit op de persoonlijke situatie.

Reisverzekeringen vergelijken

Consumenten die geen reisverzekering hebben, maar binnenkort op vakantie gaan, worden aangeraden om de reis en vakantie goed te verzekeren. De financiële gevolgen kunnen namelijk groot zijn als er zich bijvoorbeeld een ongeluk tijdens de vakantie voordoet en er geen polis is afgesloten. Consumenten kunnen zelf van de gelegenheid gebruikmaken om reisverzekeringen te vergelijken en bijvoorbeeld de ANWB/Unigarant polis als uitgangspunt nemen.

Iedere consument heeft namelijk weer andere voorkeuren ten aanzien van de dekking, maar ook ten aanzien van de prijs of met betrekking tot de service die wordt verleend. Door te vergelijken kan elke consument voor zich bepalen welke doorlopende reisverzekering het beste is en afgestemd is op de verschillende vakanties in een jaar, waarbij ook de weekendjes weg meetellen. Daarbij kan zoals gezegd gelet worden op de flexibiliteit door zelf modules of aanvullende dekkingen te kunnen toevoegen.

Gepubliceerd op 12 mei 2015 om 10:48 uur in de categorie reisverzekering.