Vaker beroep rechtsbijstandverzekering bij conflict ouder en school

Er zijn steeds meer ouders die een jurist van de rechtsbijstandverzekering inschakelen om conflicten tussen kind en school via deze weg op te lossen. Er is sprake van een toenemend aantal zaken dat onder meer betrekking heeft op pesten en schooladvies.
Rechtsbijstandverzekering steeds vaker middel voor conflicten tussen ouders en scholen

Rechtsbijstandverzekering steeds vaker middel voor conflicten tussen ouders en scholen

Er zijn allerlei redenen die ouders aanzetten om een conflict met de school van hun kind via de juridische weg op te lossen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beroep op de rechtsbijstandverzekering gedaan als de ouders menen dat de school te weinig actie onderneemt om pestkoppen aan te pakken, waar hun kind de dupe van wordt. Ook als ouders denken dat hun kinderen het goed doen en de kwaliteit van de leraar in twijfel trekken, kan dat een aanleiding zijn om juridische hulp in te schakelen.

Toename aantal geschillen

De Stichting Achmea Rechtsbijstand heeft het aantal geschillen tussen ouders en scholen in een periode van vier jaar tijd zien stijgen met 140 procent. Er werden het afgelopen jaar in totaal 720 aanvragen gedaan, bevestigt de stichting na een bericht in het AD. Ook DAS zag als rechtsbijstandverzekeraar een toename van het aantal conflicten met het onderwijs als onderwerp. Bij deze verzekeraar is er sprake van een stijging van 18 procent, waarbij er het afgelopen jaar honderden zaken in behandeling zijn genomen.

De explosieve groei van het aantal keren dat er een beroep wordt gedaan op de rechtsbijstandverzekering wordt als zorgelijk zien. Het is logisch dat ouders het beste met hun kind voorhebben, maar een juridische strijd aangaan met de school zal niet altijd in het belang van het kind zijn. Rob Scholten van SAR heeft laten weten dat er vooral advies aan ouders wordt gegeven om er vervolgens zelf met de school uit te komen. Pas als er geen andere weg meer is, zal een jurist zich in het conflict mengen.

Ouders en school

De schaalvergroting in het onderwijs maakt de drempel hoger voor ouders om rechtstreeks naar een docent te stappen. Bovendien worden beslissingen die door scholen genomen worden niet altijd zonder meer geaccepteerd door ouders. Voor de onderwijsinstituten is het uiteraard niet prettig als er door ouders een beroep op rechtsbijstand wordt gedaan. Dat kan ook een averechts effect hebben.

Overigens blijkt ondanks de toename van de claims op de rechtsbijstandverzekering dat het grootste deel van de conflicten niet via de rechter worden opgelost. Vaak komen ouders een stuk verder met het advies dat door een jurist wordt gegeven, waarna het geschil uiteindelijk toch in overleg met de school kan worden opgelost. Of bijvoorbeeld nadat de rechtsbijstandverzekeraar een brief naar de school heeft doen uitgaan.

Uit de aanvragen die gedaan worden om rechtsbijstand te verkrijgen, blijkt overigens dat de meeste klachten betrekking hebben op basisscholen, universiteiten en het hoger beroepsonderwijs. Verhoudingsgewijs komen er veel minder klachten binnen die betrekking hebben op de middelbare school en het middelbare beroepsonderwijs. De zaken waarover onenigheid bestaat variëren, maar in het belang van het kind is het aan te raden dat scholen en ouders er onderling uitkomen zonder de juridische weg te bewandelen.

Gepubliceerd op 5 juni 2015 om 10:00 uur in de categorie rechtsbijstandverzekering.