Vergoeding autoschade bij opgezegde autoverzekering

De geschillencommissie Kifid heeft een uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat een tussenpersoon die een autoverzekering per direct had opgezegd de na de opzegging geleden autoschade dient te vergoeden.
Onverzekerde krijgt toch schadevergoeding na opzeggen autoverzekering

Onverzekerde krijgt toch schadevergoeding na opzeggen autoverzekering

Een eigenaar van een auto had aan een tussenpersoon laten weten dat de autoverzekering opgezegd diende te worden. De tussenpersoon heeft vervolgens per direct de autoverzekering laten beëindigen, maar verder geen nadere vragen gesteld aan de verzekerde of de auto ergens anders werd verzekerd of nog in het bezit was.

Op dezelfde dag van opzegging kreeg de automobilist met een aanrijding te maken, waardoor er schade ontstond. De auto was door de directe opzegging echter niet meer verzekerd.

De geschillencommissie Kifid heeft daarop de overweging gemaakt, dat de tussenpersoon op grond van de werkzaamheden de plicht heeft om die zorg te betrachten, zoals van een assurantietussenpersoon bij het uitoefenen van het vak mag worden verwacht, waarbij aspecten als redelijk bekwaam en redelijk handelend van toepassing zijn.

De automobilist is door de tussenpersoon niet gewezen op de risico’s van de directe opzegging van de autoverzekering en de geschillencommissie heeft geconcludeerd dat de tussenpersoon in dat opzicht nalatig is geweest. De automobilist zou vermoedelijk niet zijn gaan rijden met de wetenschap dat de auto op dat moment al onverzekerd zou zijn. Indien de tussenpersoon navraag had gedaan of de auto nog in het bezit was of elders zou zijn verzekerd, dan had de automobilist daarop kunnen antwoorden en zich kunnen realiseren dat de auto per direct onverzekerd zou zijn.

De geschillencommissie heeft de bindende uitspraak gedaan dat de assurantietussenpersoon toerekenbaar tekort is geschoten in het nakomen van de zorgplicht ten aanzien van de consument en derhalve de geleden schade dient te vergoeden.

Gepubliceerd op 18 december 2013 om 12:02 uur in de categorie autoverzekering.