Verkeersveiligheid in Nederland neemt af

Het aantal verkeersongevallen waarbij auto’s betrokken zijn is het afgelopen jaar flink gestegen. Hierdoor daalt de verkeersveiligheid in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars.
Het verkeer in Nederland wordt onveiliger, onder meer door huftergedrag

Het verkeer in Nederland wordt onveiliger, onder meer door huftergedrag

Het aantal aanrijdingen van automobilisten is flink gestegen. Verzekeraars ontvingen in 2014 zo’n 462.000 schadeclaims van particulieren na een aanrijding. Vorig jaar noteerden zij zelfs 502.000 claims, een stijging van maar liefst 8%. Wanneer je ongevallen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s meetelt dan is er een toename te zien van 6,5%. Deze cijfers lopen gelijk aan het aantal verkeersdoden dat in 2015 steeg van 570 naar 621.

Aantal verkeersclaims per jaar (bron verbond van verzekeraars)

Bron: Verbond van Verzekeraars

Oorzaken

Het Verbond van Verzekeraars geeft in hun persbericht aan dat er een drietal oorzaken zijn die zorgen voor het onveiliger verkeer. Afleiding, door bijvoorbeeld een smartphone, is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken. Daarnaast is ook de infrastructuur in ons land niet ingericht op de vele verschillende verkeersdeelnemers die allemaal een andere snelheid hebben. Een tekort aan handhaving zou de derde oorzaak van de stijging zijn. Zo zou er bijvoorbeeld onvoldoende worden gecontroleerd op snelheid, maar ook ‘huftergedrag’ wordt te weinig bestreden.

Regionale verschillen
Er zijn grote regionale verschillen te zien als het gaat om het aantal schadeclaims. In nagenoeg elke provincie, behalve in Limburg, steeg het aantal claims vorig jaar. Daarnaast valt aan het claimgedrag ook te zien wanneer motorrijders weer massaal de weg op gaan. In de warmere maanden stijgt het aantal ongelukken naar boven de 150 per week. Eerder al constateerde het Verbond van Verzekeraars dat er een piek was in het aantal aanrijdingen met ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ vlak na de zomervakanties.

Verkeersclaims per provincie (Verbond van Verzekeraars)

Bron: Verbond van Verzekeraars

Deltaplan Verkeersveiligheid
Verzekeraars zouden graag zien dat het nieuwe kabinet een ‘Deltaplan Verkeersveiligheid’ gaat ontwikkelen en dat zij meer geld vrijmaken voor de verkeersveiligheid in Nederland. Ook het Openbaar Ministerie en de ANWB hebben al gepleit voor meer politie op de weg en een betere handhaving van verkeersovertreders. Verder willen de verzekeraars dat het smartphone gebruik in het verkeer wordt onderzocht. Op basis van buitenlandse studies bestaan vele schattingen, maar echt harde cijfers ontbreken vooralsnog.

De premies van autoverzekeringen zijn al langer onderwerp van discussie. Verzekeraars zouden de verliezen van de afgelopen jaren willen verminderen en daarom moeten de premies omhoog. Of dit onderzoek zal bijdragen aan de stijging van de premies is nog onduidelijk. De vaststelling van de premie ligt namelijk aan meerdere factoren. Desondanks zou een stijgende schadelast in zijn algemeenheid niet heel gunstig zijn. De uiteindelijke beslissing of de premie wel of niet zal stijgen ligt uiteindelijk bij de verzekeraar.

Gepubliceerd op 2 november 2016 om 9:00 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 16 november 2016 om 15:56 uur.