'Verzekeraars mogen premies met maximaal 10% laten stijgen'

Verzekeraars mogen de polissen van schadeverzekeringen automatisch laten stijgen met maximaal 10%. Bij een hogere stijging wordt de polis als nieuwe verzekering beoordeeld en zal de verzekerde uitdrukkelijk om akkoord moeten worden gevraagd.
Premiestijging boven 10% betekent nieuwe polis aldus Kifid

Premiestijging boven 10% betekent nieuwe polis aldus Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde vorige maand in tenminste tweetal zaken dat schadeverzekeringen niet automatische mogen worden verlengd wanneer de premiestijging meer dan 10% bedraagt. De geschillencommissie van Kifid behandelde in deze zaken premiestijgingen van respectievelijk 20,22% en 173%. 

“De uitspraak heeft betrekking op schadeverzekeringen zoals auto, opstal, inboedel, boot en wettelijke aansprakelijkheid. Als de verzekeringspremie boven de 10% stijgt kan de consument opnieuw besluiten of hij de verzekering wil hebben.” aldus Thom Hoedemakers van Kifid, die benadrukt dat zorgpremies erbuiten vallen. Uitspraken van Kifid zijn bindend voor verzekeraars en bij toekomstige klachten over vergelijkbare zaken verwachten zij dat de geschillencommissie hetzelfde zal oordelen.

Vraagtekens bij besluit
Het Verbond van Verzekeraars plaatst vraagtekens bij het besluit van Kifid. Wanneer de risico’s van een verzekeraar veranderen door bijvoorbeeld klimaatverandering, zijn de mogelijkheden voor het wijzigen van een premie op deze manier nog maar beperkt. Bovendien bevinden verzekeraars zich in een sterk beconcurreerde markt. Doordat schadeverzekeringen elke dag en elk moment opzegbaar zijn streven zij naar beheersbare premieverhogingen. Het verhogen van de premie is immers een belangrijk motief om over te stappen. Ook vraagt het Verbond van Verzekeraars zich af wat er gebeurd als iemand niet in de gelegenheid is om te reageren.

Autoverzekeringen
Autoverzekeringen is één van de grootste branches binnen de schadeverzekeringen. Al sinds 2011 maken verzekeraars verlies op autoverzekeringen. Iedere euro die vorig jaar aan verzekeringspremie binnen kwam ging er net zo hard weer uit aan schadelast. Verzekeraars zijn daarom noodgedwongen om de premies voor autoverzekeringen te moeten verhogen.     

Wordt de premie van jouw verzekering verhoogd en wil je graag overstappen? Dan adviseren wij jou om eerst een aantal polissen te vergelijken.  

Gepubliceerd op 12 oktober 2016 om 10:00 uur.