Verzekerden bij InShared ontvangen deel premie terug

De verzekeraar InShared hanteert een zogenoemde Jaarbeloning voor verzekerden. In 2011 en in 2012 werd er niets uitgekeerd, maar over 2013 wordt nu voor het eerst wel weer een deel van de premie teruggegeven aan verzekerden.
Verzekerden van InShared ontvangen na twee jaar weer een Jaarbeloning

Verzekerden van InShared ontvangen na twee jaar weer een Jaarbeloning

1 maart 2014 is de peildatum geweest voor de Jaarbeloning 2013 van de verzekeraar InShared. Dat is de datum waarop een duidelijk overzicht is verkregen over de schadeafhandeling van vorig jaar.

Op basis van de gegevens van de schadeafhandeling kan InShared nu een deel van de inkomsten weer uitkeren aan klanten. Het gaat dan om de groep verzekerden die in het peiljaar geen schadeclaims hebben ingediend bij deze verzekeraar. In totaal gaat het om 2 procent van de premie-inkomsten van vorig jaar die gereserveerd waren voor uitkering bij schade.

Uitkering deel van premie-inkomsten
InShared heeft in het vijfjarig bestaan twee keer eerder een deel van de premie-inkomsten uitgekeerd aan verzekerden. In 2009 ging het om een percentage van 11 procent en in 2010 om een percentage van 6 procent.

Er is in 2011 en in 2012 geen uitkering van een deel van de premie-inkomsten verstrekt aan verzekerden. Dat komt doordat de totale schadelast hoger uitkwam dan de 80 procent van de premie-inkomsten die daarvoor gereserveerd worden. InShared reserveert namelijk 80 procent van de premie-inkomsten voor schadelasten en de overige 20 procent wordt voor winst en bedrijfsvoering gereserveerd.

Verbetering schadeproces
Er zijn door de verzekeraar in 2013 een aantal verbeteringen doorgevoerd. Dat heeft er mede toe geleid dat er nu wel een deel van de premie-inkomsten weer wordt teruggegeven aan de verzekerden. De verzekeraar heeft onder meer een nieuw systeem ontwikkeld, waarmee het schadeproces sneller en efficiƫnter kan worden afgehandeld. Bovendien worden verzekerden voor reparaties van schade verwezen naar bepaalde bedrijven die de reparaties uitvoeren met originele onderdelen, maar wel voor lagere prijzen.

Klanten kunnen verder de schade op een eenvoudige manier online melden, zodat het schadeproces voor een deel automatisch kan worden afgewikkeld. Verder is er sprake van een combinatie van preventieve maatregelen die door verzekerden zijn genomen en is er sprake van een lagere schadelast in 2013.

Toename aantal verzekerden
InShared heeft in 2013 een groei geconstateerd van het aantal verzekerden. Het aantal verzekerden is met 36 procent gestegen. De groei van het aantal klanten heeft niet alleen tot gevolg gehad dat de inkomsten zijn gestegen, maar ook dat er een toename is geweest van het totale aantal schadeclaims.

In 2013 werden er in totaal 21.162 schadeclaims ingediend door de verzekerden. Er is een Top 3 samengesteld van schadegevallen die het meest geclaimd werden. De meeste claims werden gedaan op de autoverzekering en inboedelverzekering. Zo werden er veel schades geclaimd op de inboedel en kwamen er niet alleen een groot aantal claims binnen op het gebied van parkeerbotsingen, maar ook van ongelukken waarbij meerdere partijen betrokken waren.

InShared heeft de wens van klanten onderzocht, waarbij gevraagd werd naar de voorkeur van wijze van belonen. Daaruit kwam naar voren dat de klant graag geld terug wil ontvangen als blijkt dat de schadelast van de verzekeraar meevalt en de verzekerde daar mede aan heeft bijgedragen.

Gepubliceerd op 6 mei 2014 om 12:29 uur.