Verzekerden kiezen voor fysiotherapie in basispakket zorgverzekering

Er is een onderzoek uitgevoerd waarin verzekerden een keuze hebben mogen maken voor onderdelen die in het basispakket van de zorgverzekering zouden moeten worden opgenomen en mogen verdwijnen.
Verzekerden zien zogenaamde eigen schuldkosten liefst verdwijnen uit basisverzekering

Verzekerden zien zogenaamde eigen schuldkosten liefst verdwijnen uit basisverzekering

Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek gezondheidszorg (NIVEL). Het onderzoek werd onder meer uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop verzekerden de inhoud van het basispakket beoordelen.

Verder kwam in het onderzoek naar voren dat verzekerden kosten die door eigen toedoen worden veroorzaakt, geschrapt mogen worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Onder kosten die door eigen toedoen veroorzaakt worden, behoren volgens de respondenten onder meer programma’s die gericht zijn op het stoppen met roken en dieetadviezen.

Keuze uit dertig typen zorg

Aan de deelnemers van het onderzoek werden dertig verschillende zorgtypen voorgelegd, waaruit er tien geselecteerd mochten worden die uit het basispakket gehaald mogen worden. 86 procent koos voor de programma’s voor stoppen met roken en 82 procent koos voor de behandeling van complicaties als gevolg van een niet noodzakelijke ingreep. 59 procent van de respondenten koos voor het dieetadvies net als voor zorg die betrekking heeft op dyslexie.

Fysiotherapie wel gewenst in basispakket

Op dit moment vallen veel zorgkosten niet onder het basispakket van de zorgverzekering, die volgens de respondenten daar wel deel van zouden moeten uitmaken. Zo wordt het onder meer wenselijk geacht dat fysiotherapie tot de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering gaat behoren net als de vergoeding voor brillen en contactlenzen. Ook tandzorg voor volwassen en griepvaccinatie mogen wat de respondenten betreft in de basisverzekering worden opgenomen.

Basispakket zorgverzekering

Het is de overheid die jaarlijks vaststelt wat de inhoud van de basisverzekering zal zijn. Daarbij wordt met bepaalde aspecten rekening gehouden, zoals de kosten en de noodzakelijkheid. In het basispakket wordt onder meer een vergoeding geboden voor geneeskundige zorg waar vaak een beroep op wordt gedaan, zoals het bezoeken van een huisarts. Ook geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen onderdeel uitmaken van het basispakket net als ziekenvervoer en opname in het ziekenhuis.

Het Zorginstituut geeft voor het vaststellen van de inhoud van de basisverzekering advies aan de minster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uiteindelijk is het de minister die de beslissing neemt.

Inhoud basisverzekering voor iedereen gelijk

De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen gelijk en de verzekering wordt dan ook gezien als een solidaire zorgverzekering. Iedereen betaalt een deel van de totale zorgkosten ook als de zorg door de verzekerde met het basispakket zelf niet wordt gebruikt. Elke verzekeraar verstrekt de verzekerde een polis waarin de voorwaarden van de basisverzekering zijn opgenomen. Desgewenst hebben verzekerden zelf de mogelijkheid om zich voor aanvullende zorg te verzekeren.

De inhoud van het basispakket van de zorgverzekering voor 2015 is nog niet bekend. De zorgkosten stijgen echter door, zodat er maatregelen kunnen worden genomen die leiden tot een versobering van de basisverzekering. Dat houdt in dat verzekerden zelf meer moeten betalen voor zorg die niet in het basispakket is opgenomen.

Gepubliceerd op 26 augustus 2014 om 11:23 uur in de categorie zorgverzekering.