Verzekeringen moeten digitaal en centraal inzichtelijk worden

Het Verbond van Verzekeraars wil een online omgeving creëren waar consumenten al hun verzekeringen veilig en overzichtelijk kunnen inzien. Veel verzekeraars hebben toegezegd deel te willen nemen. De ‘online poliskluis’ moet na verwachting in 2017 operationeel zijn.
Het Verbond wil alle particuliere verzekeringen in een digitale kluis

Het Verbond wil alle particuliere verzekeringen in een digitale kluis

Consumenten moeten vanaf 2017 gebruik kunnen maken van een digitale poliskluis. Op die manier kan men particuliere verzekeringen, zoals autoverzekeringen en zorgverzekeringen inzien. Daarnaast kan de verzekerde in deze online omgeving ook direct met vragen terecht bij de verzekeraar of een schade of klacht melden. Ook kan de consument anderen machtigen om zijn gegevens te laten inzien, bijvoorbeeld om te laten weten dat er een uitvaartverzekering is afgesloten. Ander voordeel is dat de klant simpel kan checken of hij niet dubbel verzekerd is, of dat er juist een verzekering ontbreekt.

Het Verbond van Verzekeraars is kartrekker van dit project en heeft aangegeven dat veel verzekeraars al toegezegd hebben om mee te willen werken aan een dergelijke online omgeving. Een aparte stichting zal het beheer van de online omgeving voor zijn rekening nemen. Ook liet het Verbond weten dat er geen centrale database komt van alle verzekeringen. De data wordt namelijk rechtstreeks opgehaald bij de verzekeraar, iedere keer wanneer de klant inlogt.

Polissen zichtbaar in online omgeving

Het platform werkt volgens het Verbond eenvoudig. De verzekeraar stuurt de verzekerde een code die op de website kan worden ingevoerd. Hiermee geeft de klant de verzekeraar opdracht om de polis zichtbaar te maken. Vervolgens kan de klant zelf bepalen welke gegevens men in de online omgeving wil opnemen en met wie deze worden gedeeld. Voor de ontwikkeling van het platform zouden strenge veiligheidsnormen en privacy regels gelden.

Poliskluis; voordeel of gevaar?

De poliskluis moet een voordeel worden voor verzekeraars en de klant. Vraag is echter of klanten straks ook al deze verzekeringsgegevens willen delen. Ook hier lijkt privacy nog een struikelblok voor consumenten. Daarnaast wordt ook op sociale media verschillend gereageerd. De één vindt dat de poliskluis er allang had moeten zijn, terwijl anderen vinden dat de kluis een bedreiging vormt voor het intermediair. En worden straks de kosten voor deze poliskluis verrekend in de netto-schadepremie? Volgens het Verbond hoeft de consument straks in ieder geval niet meer op zoek naar zijn polis in de schoenendoos. 

Gepubliceerd op 24 februari 2015 om 16:36 uur.