Verzekeringen op basis van leefstijl of gebruik winnen aan populariteit

Verzekeringen die gebaseerd zijn op basis van gebruik of gedrag winnen aan populariteit bij consumenten. Recent onderzoek van PwC toont zelfs aan dat verzekeraars van mening zijn dat deze zogeheten usage en behavior based insurances de op één na belangrijkste trend vormt voor de sector.
Usage en behavoir based insurance zijn de één na belangrijkste trend in de verzekeringssector

Usage en behavoir based insurance zijn de één na belangrijkste trend in de verzekeringssector

Circa 15% van de autoverzekeringspremies in Italië is gebaseerd op het rijgedrag, Amerikanen ontvangen korting op hun tandartsverzekering op basis van hun poetsgedrag, het gebruik van domotica bepaald in Duitsland de hoogte van je premie voor de inboedelverzekering en in Zuid-Afrika worden de gegevens van wearables over je lijstijl uitgewisseld met de zorgverzekeraar. Usage en behavior based insurance is wereldwijd in opmars en zorg voor flinke verschuivingen.

Privacygevoelige informatie
Bedrijven die veel persoonsgegevens verzamelen kunnen zeer nauwkeurige profielen schetsen van hun klanten. Zo ook door verzekeraars. Niet iedereen is bereid om privacygevoelige informatie te delen met onder meer verzekeraars. In Nederland zegt zo’n 45% bereid te zijn om gezondheidsgegevens te delen met een zorgverzekeraar die verkregen zijn middels een smartphone of wearable. Maar in de VS ligt dit percentage data weer lager dan bijvoorbeeld bij de gegevens van een woning. Verzekeraars verwachten dat met name consumenten die een laag risico vormen sneller bereid zijn tot het afsluiten van een verzekering op basis van gebruik of levensstijl.

Klantbeleving
Momenteel wordt usage en behavior based insurance nog veel in verband gebracht met risicoverlaging, acceptatie en fraude opsporing. Opmerkelijk is ook dat de klantbeleving steeds minder aandacht lijkt te krijgen. Door de verzamelde gegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld advies (verbeteren rijstijl etc.), preventie (inbraak etc.) en service (lage benzineprijzen etc.) kunnen verzekeraars hun klanten veel meer bieden dan alleen maar dekking bij schade. Bovendien kan de verzekeraar ook informatie inwinnen over stemmingen en omstandigheden waardoor zij op de juiste momenten of met de juist tone of voice hun boodschap over kunnen brengen bij de consumenten.

Verzekeringen op basis van gebruik of levensstijl is veel meer dan een nieuwe soort verzekering. Het vereist ingrijpende aanpassingen binnen de organisatie van verzekeraars. De complete verzekeringswereld zal radicaal moeten veranderen.

Lees ook: ANWB Veilig Rijden Autoverzekering populair.

Gepubliceerd op 5 oktober 2016 om 10:00 uur.