Verzekeringsfraude steeds vaker opgespoord

Verzekeraars zijn steeds effectiever in het opsporen van fraudeurs. Vorig jaar spoorde zij maar liefst 10.000 fraudeurs op. Dat is zo’n 20 procent meer als het jaar daarvoor. Dat laat het Verbond van Verzekeraars weten op zijn website.
Vorig jaar zijn maar liefst 20 procent meer fraudeurs aangepakt door verzekeraars dan het jaar daarvoor.

Vorig jaar zijn maar liefst 20 procent meer fraudeurs aangepakt door verzekeraars dan het jaar daarvoor.

Vorig jaar leidde een op de drie onderzoeken tot de ontdekking van een fraudegeval, zo valt te lezen in de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Circa 10.000 fraudeurs werden opgespoord door de verzekeraars opgespoord. In totaal was er een bedrag van ruim 83 miljoen euro gemoeid in met fraudezaken.

Onnodige premiestijging

Naar schatting betalen huishoudens ieder jaar enkele tientallen euro’s aan onnodige premie dankzij consumenten die de verzekering proberen te tillen. De verzekeringsbranche steekt om die reden ook veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen. De nieuwe directe aansprakelijkheidsstelling is dan ook een zeer goed middel om kleinere vormen van fraude aan te pakken. Dankzij het lik-op-stuk beleid, waarbij verzekeraars direct een boete van 532 euro op kunnen leggen, zijn al 505 fraudeurs gepakt. Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat dit aantal nog verder toe zal nemen.

Jongeren vaker fraudeur

Opvallend is de toenemende ‘scooterfraude’. Het centrum waarschuwde al eerder voor deze fraudevorm waarbij scooterrijders na een ongeval naast de materiele kosten ook een (onterecht) fors bedrag claimden voor een jaar studievertraging. Sowieso ziet het CBV een trend onder jongeren wat betreft valse claims. Naast scooterfraude zijn er ook steeds meer jongeren die middels een onterecht claim op de reis- of annuleringsverzekering hun vakantie willen terugverdienen. Het aantal claims in de leeftijdscategorie 25 - 35 jaar is dubbel zo hoog in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van 2015 en 2016.

Gepubliceerd op 31 juli 2017 om 9:00 uur.