Waarborgfonds: ‘minder schades zonder dader’

Het Waarborgfonds Motorverkeer meldt dat het aantal schademeldingen waarbij de aansprakelijke dader onbekend is gebleven afgelopen jaar uitkwam op 42.667 meldingen. Dat is 1,3% minder dan een jaar eerder. Vorig jaar werden in totaal 44.316 schaden gemeld bij het fonds, waarvan de helft schade aan geparkeerde auto’s.
Waarborgfonds meldt stijging van toewijzingspercentage bij claims naar 80%

Waarborgfonds meldt stijging van toewijzingspercentage bij claims naar 80%

Vorig jaar was er volgens jaarcijfers van het Waarborgfonds Motorverkeer sprake van minder doorrijders en onverzekerden. Het aantal schademeldingen waarbij de dader doorreed daalde met 1,3 procent naar 42.667. Het aantal schademeldingen waarbij de dader onverzekerd was, daalde met ruim 15 procent naar 1.313. Verder liet het fonds weten dat ruim 80 procent van de claims die vorig jaar werden ingediend, ook zijn uitgekeerd. In 2014 lag dit percentage op 79 procent. Daarbij gaat het niet alleen om verkeersongevallen, maar ook schade waarbij de dader of onverzekerd is, of onbekend. Aan slachtoffers van letselschade werd vorig jaar 13 miljoen euro uitgekeerd. Het Waarborgfonds zegt dat het lastig is het aantal doorrijders na een verkeersongeval terug te dringen.

Vorig jaar werden bij het Waarborgfonds in totaal 44.316 schademeldingen gedaan. In meer dan de helft van de gevallen (22.359) ging het om parkeerschade. Naast doorrijders en onverzekerden was er ook sprake van schade door diefstal of geweld (231) en door gemoedsbezwaren (105). Het fonds wijst er op dat niet alle schades kunnen worden betaald. Schade die is toegebracht moet bijvoorbeeld worden gestaafd met bewijs via getuigen of een politierapport. In totaal werd door het Waarborgfonds voor bijna 50 miljoen euro uitgekeerd. In 2014 was dit nog circa 41 miljoen euro.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is het vangnet voor schade in het verkeer door onbekende en onverzekerde motorvoertuigen. Slachtoffers kunnen zich melden bij dit fonds om toch voor een schadevergoeding in aanmerking te komen. Op de website Schade zonder dader kunnen slachtoffers checken of zij eventueel voor een schadevergoeding in aanmerking komen. De site helpt benadeelden van doorrijders of bijvoorbeeld onverzekerden om de schade eventueel toch vergoed te krijgen. Iedere verzekerde automobilist betaalt mee aan het Waarborgfonds. Via de premie van de autoverzekering werd in 2015 per verzekerde 6,20 euro betaald. Voor bezitters van bromfietsen en niet-gekentekende motorrijtuigen ligt dit bedrag op 0,95 eurocent per jaar.

Gepubliceerd op 19 mei 2016 om 14:28 uur.