Werkloosheidsrisico vaker verzekerd

Het afsluiten van een lening of hypotheek brengt risico's met zich mee. Het geleende geld moet immers wel terugbetaald worden. Oók als de kredietnemer zijn baan verliest. Steeds meer mensen kiezen ervoor het werkloosheidsrisico te verzekeren.

Verzekeringen tegen inkomensverlies zijn niet nieuw, ze bestaan al vele jaren. Eén van de grote verzekeraars op dat gebied is Cardif (van BNP Paribas). Zij voeren de Hypotheek Opvang Polis (HOP) om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid op te vangen. Verzekerden krijgen een maandelijks bedrag uitbetaald als ze arbeidsongeschikt raken of onvrijwillig hun baan verliezen. Met dat bedrag kunnen ze de hypotheeklast (deels) betalen.

De gekozen dekking in de HOP verschuift, constateert Cardif. Waar vijf jaar geleden nog 20% van de klanten de dekking bij werkloosheid afsloot, is dat nu meer dan 25%. De Nederlandse bevolking heeft kennelijk een behoorlijke angst om werkloos te raken. Een niet bepaald onterecht angst, als we naar de ontwikkeling van de werkloosheidscijfers kijken. Afgelopen januari bleek die te zijn opgelopen naar 7,5%. Een nieuwe baan vinden is in de huidige arbeidsmarkt geen gemakkelijke opgave. In die periode van werkloosheid is het erg fijn als het financiële effect ervan verzacht wordt door de uitkering uit een woonlastenverzekering.

Dergelijke verzekeringen zijn er ook voor consumptieve kredieten. Daarbij is het dan ook mogelijk om het overlijdensrisico mee te verzekeren - terwijl dat bij hypotheken doorgaans los verzekerd wordt. Tot voor kort waren er verschillende kredietaanbieders die bij hun krediet een kwijtscheldingsfaciliteit aanboden. Die zorgde dan voor kwijtschelding van het nog openstaande krediet als zich een situatie van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden voordeed. De AFM was niet blij met die faciliteit, omdat de consument daarbij niet dezelfde bescherming geniet als bij een losse verzekering. De kredietverstrekkers hebben nu beloofd de faciliteit niet meer te verkopen, alleen nog officiële betalingsbeschermers (verzekeringen).

Gepubliceerd op 1 maart 2013 om 9:29 uur.