Wintersportdekking vaak onvoldoende bij reisverzekering

Uit een onderzoek is gebleken dat de wintersportdekking vaak onvoldoende is bij een reisverzekering. Het is zelfs zo dat op basis van het onderzoek duidelijk is geworden dat maar 5 van de 26 reisverzekeringen voldoende dekking bieden.
Reisverzekeringen met wintersportdekking schieten tekort bij medische kosten

Reisverzekeringen met wintersportdekking schieten tekort bij medische kosten

Het onderzoek is uitgevoerd door Geld.nl, waarbij er gekeken is naar de voorwaarden van de reisverzekeringen. Van de vijf reisverzekeringen van de in totaal zesentwintig die in het onderzoek betrokken zijn geldt dat er sprake is van een wintersportdekking die voldoende dekking biedt op het gebied van medische kosten en wintersportuitrusting.

Er zijn veel wintersporters die een reisverzekering hebben met een wintersportdekking, maar er geen weet van hebben dat er niet standaard een dekking voor medische kosten wordt geboden. Het is juist de dekking voor medische kosten die zo belangrijk is voor wintersporters, want doorgaans gebeuren er tijdens de skivakanties vaker ongelukken in verhouding tot een strandvakantie.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering in Nederland vergoedt bij medische kosten op vakanties slechts dat deel dat zich verhoudt tot de tarieven die in Nederland gehanteerd worden. Als iemand een been breekt en in een privékliniek terechtkomt, dan overstijgen de medische kosten in het buitenland als snel de gangbare tarieven die in Nederland worden gehanteerd. Als de wintersporter dan onvoldoende verzekerd blijkt te zijn tegen medische kosten, dan kan dat grote financiële gevolgen hebben.

Voor de kosten van spoedeisende hulp bij een arts of bij een ziekenhuis geldt eveneens dat de Nederlandse tarieven voor een vergoeding worden gehanteerd vanuit de basisverzekering. Bij een bezoek aan de arts in Oostenrijk of Zwitserland kan dat al snel tot gevolg hebben dat de wintersporters zelf een deel van de kosten moet betalen als de wintersportdekking en dekking voor medische kosten ontoereikend blijkt te zijn.

Beperkte dekking ski uitrusting

De wintersportdekking bij de reisverzekering schiet niet alleen vaak tekort op het gebied van medische kosten, maar ook ten aanzien van de dekking voor de ski uitrusting. Als de voorwaarden worden nagekeken, dan kan bijvoorbeeld maar zo blijken dat de dekking wel erg beperkt is. Bijvoorbeeld als alleen de kosten worden vergoed bij verlies of diefstal van een skipas die vooruit is betaald.

Datzelfde kan opgaan voor vooruitbetaalde skilessen of vooruitbetaalde huur van ski’s. Indien er schade aan de ski uitrusting ontstaat, wordt dat niet altijd via de wintersportdekking vergoed, maar via de standaard bagagedekking. Bovendien blijkt de maximale vergoeding voor de ski uitrusting niet altijd toereikend te zijn om een vervangende ski uitrusting aan te schaffen.

Tips reisverzekering wintersport

Bij het afsluiten van een reisverzekering met wintersportdekking is het aan te raden om goed naar de voorwaarden te kijken. Het is ook van belang dat de mogelijkheden bij meerdere verzekeraars worden vergeleken. Daarbij kan onder meer gekeken naar de inhoud van de dekking, maar eveneens naar de maximale vergoedingen die gehanteerd worden. Er kan bovendien extra aandacht worden besteed aan de dekking voor medische kosten. Deze dekking is niet standaard opgenomen in alle reisverzekeringen, zodat er gekeken moet worden of deze als aanvullende dekking moet worden afgesloten bij de reisverzekering en de wintersportdekking.

Verwante artikelen:

Gepubliceerd op 4 februari 2015 om 10:10 uur in de categorie reisverzekering.