Zorgverzekeraars vorderen kosten terug op fraudeur

Zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt omtrent het terugvorderen van de kosten voor het onderzoek naar fraude. Fraudeurs zullen voortaan opdraaien voor deze kosten. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland op de website.
Zorgverzekeraars gaan de kosten voor het onderzoek naar fraude verhalen op de fraudeurs

Zorgverzekeraars gaan de kosten voor het onderzoek naar fraude verhalen op de fraudeurs

De zorgverzekeraars hebben bovendien de afspraken vastgelegd en toegevoegd aan de zogenaamde maatregelenrichtlijn. Deze richtlijn helpt de zorgverzekeraars te bepalen welke maatregelen zij moeten opleggen. Door de afspraken hieraan toe te voegen, hanteert iedere zorgverzekeraar dezelfde werkwijze.

Hoogte terugvordering

Hoeveel onderzoekskosten zorgverzekeraars gaan terugvorderen via de fraudeurs is onder meer afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag en de complexiteit van het onderzoek. Bij grotere en complexere fraudegevallen is meer onderzoek nodig en dient vaak een specialist te worden ingeschakeld. Vanzelfsprekend zijn de kosten hiervan hoger, maar ook het fraudebedrag dat hiermee gemoeid gaat groter. In deze gevallen zullen de werkelijke onderzoekskosten bij de fraudeur worden verhaald. Bij kleinere en mindere complexe fraudegevallen zal, afhankelijk van de situatie, de werkelijke onderzoekskosten of een vast bedrag worden doorberekend. Uiteraard zal ook het ten onrechte gedeclareerde bedrag bij de fraudeur worden teruggevorderd.

447 meldingen van zorgfraude

De toevoeging van deze afspraken aan de maatregelenrichtlijn komt niet geheel uit de lucht vallen. Eerder werd als bekend dat het afgelopen jaar 447 meldingen van zorgfraude zijn gedaan. Daarnaast is vorig jaar maar liefst 126 keer de zorgverzekering van een frauderende verzekerde opgezegd of het contract met een zorgaanbieder ontbonden. Ook zijn er diverse natuurlijke en rechtspersonen geregistreerd in het waarschuwingssysteem en is 71 keer het verzoek gedaan om fraude via bestuurs-, straf-, of tuchtrecht aan te pakken.

Zorgverzekeraars hebben ook vorig jaar weer tuchtklachten ingediend tegen een huisarts of apotheker. Met een dergelijke klacht wordt hun vermelding in het BIG-register doorgehaald waardoor zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Omdat fraude met zorggelden het zorgstelsel kunnen ondermijnen spannen de zorgverzekeraars zich actief in om fraude tegen te gaan.

Gepubliceerd op 28 augustus 2017 om 9:00 uur in de categorie zorgverzekering.