Belangenverstrengeling

Van belangenverstrengeling is sprake wanneer een persoon meerdere belangen heeft die zodanig invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van die persoon in het geding kan komen.

Bij een (rechtsbijstand)verzekering kan het voorkomen dat er een geschil ontstaat tussen twee of meer verzekerden van dezelfde polis of dat de verzekeringsnemer een geschil heeft met de verzekeraar. In dat geval wordt er gesproken van belangenverstrengeling, ook wel belangenvermenging, door de verzekeraar.

Om belangenverstrengeling te voorkomen hebben verzekeraars vaak een externe partij voor rechtshulp. Wanneer je contact zoekt met je verzekering voor rechtsbijstand, zullen zij jou in contact brengen met deze partij.

Begrip over de rechtsbijstandverzekering omschreven in september 2016. Laatst gewijzigd op 22 september 2016.