Wanneer kan ik claimen op de annuleringsverzekering?

Op een annuleringsverzekering kun je een claim indienen als je door een onvoorziene gebeurtenis jouw reis moet annuleren. Vaak zal een annulering namelijk niet gratis zijn. De annuleringsverzekering dekt in bepaalde gevallen de kosten.

Bij het boeken van een reis doe je er verstandig aan om binnen één week ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien je de verzekering afsluit na één week na het boeken van de reis, biedt de verzekering mogelijk niet meer de volledige dekking. Er zijn ook enkele verzekeraars die een termijn hanteren van twee weken.

Waar biedt de annuleringsverzekering dekking tegen?
Je kunt door omstandigheden de reis vóór vertrek moeten annuleren of je moet tijdens jouw vakantie eerder terug naar huis. De annuleringskosten of het niet-gebruikte deel van de reissom kun je claimen op de annuleringsverzekering. Daarnaast kun je ook een claim indienen als er sprake is van vertrek- en aankomstvertraging.

Verzekerde gebeurtenissen
De reden van de annulering moet wel een in de polisvoorwaarden genoemde verzekerde reden zijn. Veelvoorkomende verzekerde redenen zijn: onvrijwillige werkloosheid en een overlijden binnen de familie tot de tweede graad of van aanverwanten of huisgenoten. Er bestaat ook dekking bij een ernstige ziekte van jezelf of van een naaste. De annuleringsredenen worden in de polisvoorwaarden opgenoemd. De dekking kan per verzekeraar verschillen.

Is het verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten?
Ja, in de meeste gevallen doe je er verstandig aan om een dergelijke verzekering af te sluiten. Vooral als je boekt ruim voor de vertrekdatum, is het verstandig deze verzekering af te sluiten. Over een langere periode gerekend is de kans namelijk groter dat één van de gedekte gebeurtenissen plaats gaat vinden.

De annuleringsverzekering kan ook een onderdeel uitmaken van de doorlopende reisverzekering. Bij een langere vakantie (veertien dagen of langer) of meerdere vakanties per jaar kan het over het algemeen uit om een doorlopende reisverzekering met annuleringsdekking af te sluiten.

Voorbeeld: Verzekerde heeft een rondreis door China geboekt en een annuleringsverzekering afgesloten bij verzekeraar X. Nu blijkt dat de verzekerde zwanger is en zes maanden zwanger zal zijn op de geplande datum van vertrek.

Als de zwangerschap na het boeken van de reis is geconstateerd, dan kan zwangerschap bij verzekeraar X als geldige reden worden gebruikt om de reis te annuleren en een beroep te doen op de annuleringsverzekering.

Vraag over annuleringsverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in november 2013. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.