Wat is de aanleiding voor een premieverhoging?

Verzekeraars moeten over de gehele portefeuille gerekend voldoende premie incasseren om de uitkeringen te kunnen verrichten en om de kosten te kunnen dragen. Daarnaast moeten ze ook nog in staat zijn om een buffer op te bouwen voor jaren met hogere schadelasten en hogere kosten.

In de afgelopen jaren zijn de premies sterk verhoogd door een ruime verdubbeling van de assurantiebelasting. De hoogte van de premies voor schadeverzekeringen wijken daarnaast sterk af per verzekeraar. Dit wordt mede veroorzaakt door de doelgroepbepaling en het verschil in inzicht van verzekeraars. Een sterk stijgend aantal schadeclaims door bijvoorbeeld storm of een zeer zware winter, kan het verhogen van verzekeringspremies noodzakelijk maken.

Verhoging assurantiebelasting
Een belangrijke oorzaak van de stijging van de verzekeringspremies is de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% per 1 januari 2013. Hierdoor zijn de premies voor bijvoorbeeld de inboedel- en de opstalverzekering sterk gestegen. Consumenten merken de lastenverzwaring vooral bij de relatief dure autoverzekering.

Smartphones en tablets claimen
De technologische voortgang heeft gezorgd voor een toenemend aantal claims die gerelateerd zijn aan tablets en smartphones. Bij een inbraak wordt vaak naar deze items gezocht. Ze zijn namelijk kostbaar en eenvoudig verhandelbaar. Ze worden ook steeds vaker geclaimd op de aansprakelijkheidsverzekering. Ten onrechte wordt vaak geprobeerd om gevallen smartphones of tablets te claimen op de inboedelverzekering. De meeste inboedelverzekeringen bieden hier geen dekking tegen. De zogenaamde all risk inboedelverzekering vergoedt dit soort schades wel.

Premieverhoging autoverzekering door claimgedrag
In de autoverzekering kunt u een korting opbouwen door niet te claimen op de verzekering. Als u wel een claim moet indienen zal dat tot gevolg hebben dat de premie in het volgende verzekeringsjaar omhoog gaat. Door weer jaren schadevrij te rijden, kunt u de korting weer opbouwen.

Wat te doen bij een premieverhoging?
Bij een sterke stijging van de premie, kunt u proberen om een goedkoper alternatief te vinden. Vaak is het mogelijk om een betere dekking te krijgen tegen een scherpere premie. Vooral op de autoverzekering kan er veel geld bespaard worden.

Vraag beantwoord in juli 2014. Laatst gewijzigd op 17 maart 2015.