Kan ik op elk gewenst moment mijn verzekering opzeggen?

‘Ik wil graag overstappen naar een andere eventueel goedkopere verzekering en wil weten of ik zomaar mijn huidige verzekering kan opzeggen.’

Het hangt van de situatie af of een verzekering op elk gewenst moment kan worden opgezegd. Als er bijvoorbeeld op 1 april een verzekering is afgesloten voor een verzekeringsjaar van twaalf maanden, dan kan de verzekerde gedurende het eerste verzekeringsjaar de polis niet opzeggen.

Voor alle schadeverzekeringen geldt tegenwoordig dat er standaard sprake is van een polis met een looptijd van een jaar. Na het eerste verzekeringsjaar kan de consument de polis op elk gewenst moment opzeggen, waarbij er over het algemeen rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van een maand.

De verzekeraars in Nederland moeten de verzekerde in het eerste verzekeringjaar tijdig laten weten op welk moment de verzekering automatisch verlengd zal worden (de verzekeraar dient daarbij te laten weten tot welke datum de polis beëindigd kan worden).

Voorbeeld: Een verzekerde heeft twee jaar geleden een autoverzekering bij maatschappij X afgesloten en wil zo snel mogelijk overstappen naar een andere verzekeraar (bijvoorbeeld omdat de auto daar goedkoper kan worden verzekerd).

De verzekerde heeft in bovenstaande situatie het recht om de huidige autoverzekering per direct op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeraar. Uiteraard moet er wel rekening worden gehouden met de geldende opzegtermijn, die meestal een maand bedraagt. Er zijn verzekeraars die een overstapservice bieden, waar de verzekerde eventueel gebruik van zal kunnen maken. De overnemende verzekeraar zal dan de beëindiging van het lopende contract begeleiden.

Vraag beantwoord in november 2013.