Wie houdt toezicht op verzekeringsmaatschappijen?

In Nederland staan verzekeringsmaatschappijen onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Verzekeringsmaatschappijen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Verzekeraars dienen een vergunning van deze centrale bank te hebben om verzekeringen te mogen afsluiten. DNB geeft alleen een vergunning aan verzekeringsmaatschappijen die over voldoende financiële middelen beschikken en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Voordat je een overeenkomst aangaat met een verzekeringsmaatschappij, is het belangrijk de voorwaarden goed te lezen. Bij ingewikkelde producten worden de eigenschappen nader uitgelegd in een Financiële Bijsluiter. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op deze Financiële bijsluiter.

Er zijn ook verzekeraars die hun producten aanbieden via een tussenpersoon. Deze tussenpersonen of assurantietussenpersonen, staan niet onder toezicht van de DNB maar van de AFM.

Vraag beantwoord in oktober 2012. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.